Meerjarige projecten

Subsidies voor meerjarige projecten hebben een looptijd van drie tot vier jaar en kunnen één keer per jaar aangevraagd worden door middel van een vooraanmelding. Bij positieve beoordeling wordt de aanvrager uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen.

Subsidiëring:

Maximaal € 280.000*
Duur:

4 jaar (promotieonderzoek)

3 jaar (postdocproject)

Beoordeling: Wetenschappelijke Raad, Ervaringsdeskundigen panel & Externe referenten
Indiener: Projectleider (gepromoveerd met vaste aanstelling)**
Wanneer indienen:

Vooraanmeldingen:

  • Deadline aanvragen: September
  • Bericht over uitwerking: November

Volledige aanvragen:

  • Deadline aanvragen: Januari
  • Uitslag: Mei

* Subsidiebedrag voor meerjarige projecten toegekend na 1 maart 2019.

** Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. De hoofdaanvrager dient een vaste aanstelling te hebben bij een onderzoeksinstituut en de toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van deze aanvrager.

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier

Vooraanmelding indienen

Een vooraanmelding voor een meerjarig project bestaat uit drie delen:

1. Aanvraagformulier (Word-document)

2. Aanvraagformulier getekende versie (scan of papieren exemplaar)

3. Appendix - Publiekssamenvatting (Word-document)

Alleen complete aanvragen ingediend voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) dient uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research.

Klinisch onderzoek

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (vooraanmelding najaar 2019, uitgewerkte aanvraag voorjaar 2020) of een klinisch pilot project (voorjaar 2019). 

In jaren zonder apart budget voor klinische meerjarige projecten, concurreren klinische aanvragen met niet-klinische aanvragen.   

 

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen voor meerjarige projecten - versie 2019

Aanvraagformulier vooraanmelding meerjarig project - versie 2019

Appendix - Publiekssamenvatting - versie juni 2019 (inclusief extra toelichting op basis van SGF handreiking)

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2019 - versie najaar 2019 

 

Aanvraagformulier volledige meerjarige projecten - versie 2018

 

Hulpmiddel voor schrijven publiekssamenvatting

In juni 2019 heeft de vereniging van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) voor onderzoekers een handreiking uitgebracht over het schrijven van een Nederlandse samenvatting voor cliëntreferenten. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het schrijven van een Nederlandstalige versie van uw onderzoeksaanvraag en geeft informatie over wat de leden van het ervaringsdeskundigen panel meewegen bij het beoordelen van een onderzoeksaanvraag.   

SGF handreiking NL samenvatting voor cliëntreferenten

 

Beoordelingsprocedure

Alle vooraanmeldingen voor meerjarige subsidies (fundamenteel, translationeel en klinisch) worden ter beoordeling voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad en het ervaringsdeskundigenpanel. De ervaringsdeskundigen beoordelen de aanvraag op basis van de Nederlandse publiekssamenvatting (Appendix). Het oordeel van de ervaringsdeskundigen weegt mee in het oordeel van de Wetenschappelijke Raad. Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een uitnodiging voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. Uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld door de externe referenten en de Wetenschappelijke Raad.