Minuscule MS biomarkers voor MS progressie

Belang

Op dit moment kunnen we de overgang van ‘relapsing-remitting-MS’ naar secundair progressieve MS nog niet goed vaststellen. Dit is wel gewenst omdat de behandeling van deze twee vormen van MS verschilt. Daarnaast is het onbekend of secundair progressieve MS verschilt van primair progressieve MS en of hier biomarkers voor zijn. We gebruiken een nieuwe techniek (Next Generation Sequencing) om te onderzoeken of miniscule stukjes erfelijk materiaal, zogenaamde miRNAs, nieuwe biomarkers kunnen zijn. Er zijn honderden verschillende miRNAs die we met deze techniek uit elkaar kunnen houden.

Methode

Wij hebben 96 bloedmonsters en 99 liquor monsters van MS patiënten met verschillende vormen van MS, die ooit zijn bewaard door de Nederlandse Hersenbank, onderzocht op de aanwezigheid van miRNAs. We willen weten of we zo miRNAs kunnen vinden die specifiek aanwezig zijn tijdens een bepaalde fase van de ziekte.

Resultaat

Met behulp van de nieuwe techniek blijken inderdaad miRNAs te vinden in het overgrote deel van de monsters die we hebben onderzocht. In de bloedmonsters hebben we ongeveer 100x meer miRNAs gedetecteerd dan in liquor. Sommige miRNAs blijken specifiek te zijn voor bloed en andere voor liquor. Daarnaast hebben we miRNAs gevonden die specifiek aanwezig lijken te zijn bij bepaalde vormen van MS.

Impact

Het onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van een test, bestaande uit een specifieke groep miRNAs, die kan worden gebruikt als biomarker voor het precies vaststellen van de MS-vorm bij individuele patiënten. Deze test kan vervolgens worden gebruikt voor het bepalen van de juiste behandeling.

 

Dr. S. Withoff en Dr. J.F. Meilof (UMCG, Groningen) 11-752MS

€ 240.674,- voor 2,5 jaar, afgerond in 2016


Publicaties

Zhernakova A, Withoff S, Wijmenga C. Clinical implications of shared genetics and pathogenesis in autoimmune diseases. Nat Rev Endocrinol. 2013 Nov;9(11):646-59.

Hrdlickova B, Coutinho de Almeida R, Borek Z, Withoff S. Genetic variation in the non-coding genome: Involvement of micro-RNAs and long non-coding RNAs in disease, BBA - Molecular Basis of Disease (2014), doi: 10.1016/j.bbadis.2014.03.011.