M.J. Cohen

Job Cohen (Haarlem, 18-10-1947)

Bestuurder
  • Was hoogleraar en rector magnificus aan de Rijksuniversiteit Maastricht.
  • Kwam tussentijds in het derde kabinet-Lubbers als staatssecretaris voor het hoger onderwijs.
  • Was daarna fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.
  • Werd in het tweede kabinet-Kok belast met het vreemdelingen- en asielbeleid. Wist bekwaam een strengere Vreemdelingenwet door het parlement te loodsen die zorgde voor een afname van het aantal asielzoekers.
  • Was van april 2010 tot februari 2012 fractievoorzitter en politiek leider van de PvdA. Op 28 februari 2012 maakte hij zijn vertrek uit de Tweede Kamer bekend.
  • Op 26 maart 2014 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden waar hij de Thorbecke-leerstoel bekleedt