Mr. H.C. Naves

Henk Naves (Utrecht, 18-11-1959)

Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak

  • Was gerechtsauditeur/plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep en Ambtenarengerecht in Den Haag
  • Was vice-voorzitter College van beroep studiefinanciering te Groningen
  • Werd sectorvoorzitter van de rechtbank in Amsterdam, later van de rechtbank in Rotterdam
  • Werd daarna president van de rechtbank in Breda
  • Werd voorzitter gerechtsbestuur (president) van de rechtbanken Oost-Nederland en Gelderland
  • was van 2015 tot 2018 voorzitter gerechtsbestuur (president) van de rechtbank in Amsterdam
  • Werd per 1 september 2018 lid van de Raad voor de rechtspraak en is sinds 2019 voorzitter van dit college.