MS International Federation (MSIF)

Stichting MS Research is het Nederlandse lid van de Internationale MS Federatie (MSIF). Dit is een uniek wereldwijd netwerk van 49 MS-organisaties. Allen met hetzelfde doel: een wereld zonder MS.

Wereldwijd zijn er bijna 2,5 miljoen mensen MS, voor lang niet iedereen is ondersteuning en informatievoorziening over MS vanzelfsprekend. De MSIF ondersteunt MS-organisaties daar waar nog weinig voorzieningen zijn voor mensen met MS. Ook vraagt de MSIF wereldwijd aandacht voor MS, voorziet haar leden van informatie en ondersteunt internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van MS. Internationale samenwerking op al deze vlakken is van cruciaal belang om uiteindelijk MS de wereld uit te helpen.