MS Onderzoek in Nederland

Stichting MS Research (1980) neemt als charitatieve instelling op nationaal niveau een centrale plaats in tussen, wetenschappers, neurologen en andere aan MS verbonden beroepsgroepen, mensen met MS, donateurs, mantelzorgers, vrijwilligers, diverse aan MS gerelateerde organisaties, en het grote publiek.

De Stichting stimuleert wetenschappers tot publicatie en daarmee tevens tot het op internationaal niveau delen van kennis.

SMSR werft fondsen, inspireert donateurs tot het doen van giften of het organiseren van activiteiten, informeert het publiek en spant zich samenvattend in voor een samenleving waarbinnen MS- onderzoek continuïteit en nieuwe impulsen kent, begrip bestaat en ontstaat voor mensen met MS, MS (symptomatisch) behandeld en uiteindelijk hopelijk genezen kan worden en de benodigde fondsen om dit alles te realiseren geworven worden en voor de doelstelling ingezet.

Lees meer over onze nationale samenwerkingen en evenementen op het gebied van onderzoek: