Nalaten

Nalaten, een goed idee

Steeds meer mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor toekomstige generaties: ze laten ook iets na aan een goed doel. Sommigen laten een deel van hun bezittingen na aan familie en een ander deel aan een goed doel. Anderen laten zelfs hun hele erfenis na aan een goed doel (of meerdere); zeker als er geen kinderen zijn of verdere familie tot de zesde graad, is dit een goede optie (mits vastgelegd in een testament).

Als erflater kunt u zelf een bestemming aangeven waaraan u wilt schenken. Draagt u (een van de activiteiten van) de Stichting MS Research een warm hart toe? Of hebt u affiniteit met een bepaald wetenschappelijk onderzoek? Geef het op voorhand aan en wij zorgen dat uw nalatenschap een concrete bestemming krijgt.


Het testament
Besluit u om (gedeeltelijk) na te laten aan een goed doel, dan moet u dit vastleggen in een testament. In dit officiële document – opgemaakt door een notaris – geeft u aan wat na uw overlijden moet gebeuren met uw bezittingen. Het testament wordt opgemaakt door een notaris. Uiteraard helpen we u graag bij het vinden van een goede notaris; bel ons op 071 5 600 502.

Veel mensen stellen het opmaken van een testament uit, wat vervelende gevolgen kan hebben als er plotseling iets gebeurt. Is er bij overlijden geen testament, dan wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet. Uw nalatenschap krijgt dan wellicht niet de bestemming die u graag zou willen zien.

De Stichting MS Research in uw testament
Op diverse manieren kunt u de Stichting MS Research opnemen in uw testament:

  • Benoem ons tot (mede-)erfgenaam, in de vorm van een erfstelling. De Stichting MS Research erft dan een door u bepaald gedeelte van de nalatenschap. Uiteraard kunt u ons ook laten benoemen tot enige erfgenaam (als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn en/of verdere familie is).
  • U kunt ons ook een zogeheten legaat nalaten. Dit is een waardevol bezit – bijvoorbeeld een huis, een stuk grond, een aandelenportefeuille – of een vastgesteld bedrag of percentage van de erfenis.

 

De Stichting MS Research is een ANBI-instelling
De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is nalaten aan de Stichting MS Research vrijgesteld van belasting: over het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten).
Dit geldt overigens niet bij nalaten aan personen; die moeten wel erfbelasting  afdragen, oplopend tot 60%.

Uw geld wordt goed besteed
Stichting MS Research krijgt geen subsidies van de overheid of andere instanties en is dus afhankelijk van particuliere giften. Nalatenschappen zijn voor ons dan ook erg belangrijk. Steunt u ons ook? 


 

Nuttige links:
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl

www.TestamentTest.nl

Nuttige telefoonnummers:
Belastingtelefoon: 0800 0543
Notaristelefoon: 0900 346 93 93

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons via directie@msresearch.nl of bel 071 5 600 502.