Belcampagne MS Research

In april en mei 2020 belt MS Research een groot deel van onze structurele donateurs. We doen dit om onze donateurs te bedanken voor hun bijdrage. Net als u en iedereen staat ook Stichting MS Research voor grote uitdagingen in deze onzekere tijd. Hoe gaat het met mensen met MS en hun naasten? Hoe kunnen we de inkomsten die we missen uit acties en evenementen compenseren? Want vast staat dat het MS-onderzoek door moet gaan.  Wij bellen u met het volgende telefoonnummer 020 – 8 947 396.  Bent u niet gebeld en wilt u ons ook extra steunen? Of heeft u andere vragen over deze belactie?
Neem dan contact op via info@msresearch.nl. Of bel tijdens kantooruren: 070 – 5 600 500
Website gemaakt door: Sturdy Digital