Gebruik van dierproeven in het MS-onderzoek…”Nee, tenzij….”

Wij vermoeden dat niemand op de wereld voorstander is van dierproeven. Wij in ieder geval niet. Tegelijkertijd wil niemand ongeneeslijk ziek zijn. Welke ziekte het dan ook betreft. Velen van ons zijn dankbaar dat er levensreddende medicijnen en vaccinaties beschikbaar zijn. Om levens te redden zijn in het verleden echter helaas proeven op dieren nodig geweest.

Op weg naar een toekomst zonder dierproeven in het MS onderzoek; een oplossing voor mensen met MS en dieren

Stichting MS Research werkt mee aan een toekomst zonder dierproeven. Door krachten te bundelen kan dit realiteit worden. Daarom hopen wij dat nog meer betrokken organisaties de handen ineen slaan. Net als de gezamenlijke gezondheidsfondsen al jaren doen.

Op naar de 0%

Dierenwelzijnsorganisaties hebben hun zorgen geuit over het gebruik van apen binnen het MS-onderzoek. Bij het overgrote deel (circa 95%) van ons onderzoek gefinancierd over een periode van 35 jaar wordt geen gebruik gemaakt van apen. De laatste vijf jaar zijn er zelfs helemaal geen subsidies meer toegekend aan onderzoeken waarbij apen worden gebruikt.

Stichting MS Research stimuleert en financiert dierproefvrije alternatieven

Helaas is proefdieronderzoek in sommige gevallen nog steeds nodig om behandelingen te realiseren die leiden tot een oplossing voor MS. Bovendien is proefdieronderzoek voor de ontwikkeling van medicatie zelfs wettelijk verplicht.  Evenals andere gezondheidsfondsen zet Stichting MS Research zich in om dierproefvrije innovaties te stimuleren. Dit doen wij onder andere door het financieren van onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Door investeringen en innovaties willen we antwoorden vinden waar onze gezondheidszorg, en in de eerste plaats alle patiënten, op wachten.

Meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd in alternatieven

Het doen van onderzoek in hersenweefsel van mensen met MS biedt in veel gevallen een alternatief voor dierproeven. Onze Stichting financiert mede daarom de Nederlandse MS-Hersenbank en is hiervan de belangrijkste subsidieverstrekker. Daarnaast dragen wij bij aan het opzetten van databanken/computermodellen en de ontwikkeling van proefdiervrije modellen voor MS. Stichting MS Research heeft meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieven. Dat is ruim 15% van de 70 miljoen euro die de stichting in totaal sinds haar oprichting heeft besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De stichting streeft ernaar zo mogelijk steeds meer bij te dragen aan alternatieven en met uw hulp zijn wij op weg naar meer.

Alleen bij uitdrukkelijke noodzaak

Recent hebben organisaties die zich inzetten voor het welzijn van dieren ons verzocht een standpunt omtrent het gebruik van dierproeven kenbaar te maken. Stichting MS Research volgt, net als onze collega goede doelen op het gebied van gezondheidszorg, al jaren het dierproevenbeleid van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF1). Deze gezamenlijke fondsen hanteren het ‘Nee, tenzij …. principe’. Dit betekent dat onderzoek met proefdieren niet wordt gefinancierd, tenzij het onvermijdelijk is.

Zorgvuldige toetsing door Wetenschappelijk Raad

De Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research, waarin nationale en internationale wetenschappers uit diverse disciplines zitting hebben, beoordeelt alle ingediende subsidieaanvragen op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid. Indien het een onderzoek met proefdieren betreft, beoordeelt zij eveneens zorgvuldig de wel of niet uitdrukkelijke noodzaak van het proefdiergebruik. Ter ondersteuning van dit proces bevat elke subsidieaanvraag een specifieke set vragen hierover, die ontwikkeld is door eerder genoemde SGF. Na deze toetsing komen uitsluitend voorstellen voor onderzoek met een positief advies van de Wetenschappelijke Raad in aanmerking voor subsidie. Daarbij controleert Stichting MS Research uiteraard of de onderzoekers over de wettelijk verplichte goedkeuring van de ethische toetsingscommissie, de zogenaamde Centrale Commissie Dierproeven (CCD), beschikt.

3V-alternatieven voor dierproeven

Gezondheidsfondsen hanteren het beleid van de overheid dat gericht is op het ontwikkelen en implementeren van de zgn. “3V-alternatieven voor dierproeven”. De 3V’s staan voor vervangen, verminderen en verfijnen. Dierproeven worden steeds vaker en overal waar mogelijk vervangen door proefdiervrije experimenten. Als het echt niet anders kan om toch de zo nodige resultaten te vinden en het dus onvermijdelijk blijkt, worden dierproeven verricht met het minimale aantal dieren dat nodig is om een goede proef te doen (verminderen). De dieren worden uiteraard zo goed mogelijk verzorgd en zo min mogelijk leed toegebracht (verfijnen).

1 De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit ongeveer 20 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten zij zich in voor ziekte-overstijgende onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties. De SGF bundelt de krachten en draagt als agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren. 

Website gemaakt door: New Fountain