Het MS-loket bereikbaar!

Sinds juni dit jaar is het MS-loket bereikbaar. Via dit nieuwe telefoonnummer, 0800-1066 kunnen mensen met de ziekte multiple sclerose (MS) en hun naasten terecht met vragen over deze ziekte.

Organisaties die betrokken zijn bij de ziekte MS hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze telefonische hulpdienst. De diagnose MS brengt veel onzekerheid met zich mee. Maar het leven dat daar op volgt niet minder. Het MS-loket biedt nu de mogelijkheid van snel persoonlijk contact met een deskundige bij een vraag over MS. En dat is juist bij een ingrijpende ziekte als MS erg prettig.

Over Het MS-loket

Het MS-loket biedt via een telefonische dienst een centrale plek die ervoor zorgt dat mensen met MS en hun naasten op een laagdrempelige manier antwoord krijgen op hun vragen over leven met MS. Het eerste aanspreekpunt is en blijft altijd de eigen behandelaar. Dit kan een huisarts zijn, een neuroloog of MS-verpleegkundige van het ziekenhuis waar iemand onder behandeling is. Maar soms zijn er vragen die een sneller antwoord nodig hebben, of die iemand even aan een andere deskundige voor wil leggen. Dit kunnen allerlei soorten vragen zijn. Bijvoorbeeld over slaapproblemen, het omgaan met beperkingen of behandelmogelijkheden.

Aan het MS-loket zelf worden geen vragen beantwoord, maar het biedt een persoonlijke routeplanner naar de juiste plek voor antwoord. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de beller in contact gebracht met een ervaringsdeskundige of een professional.

Samenwerking

Het MS-loket is voortgekomen uit een samenwerking van MS Vereniging Nederland, Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum, MS Centrum Amsterdam en Stichting MS Research. Het MS-loket is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en vele deelnemers.

 

Het MS-loket is bereikbaar via nummer 0800-1066 en is geopend op werkdagen tussen 10.30 uur en 12.30 uur. Meer informatie over het MS-loket is te vinden op de website www.msloket.nl

Website gemaakt door: New Fountain