ErasMS MS Centrum Rotterdam - Programmasubsidie

Biologisch begrip van het beloop van MS

Het huidige en vierde programma van het ErasMS MS Centrum Rotterdam is in januari 2016 van start gegaan. Eerder en parallel lopend onderzoek naar de biologische factoren die de oorzaak en het beloop van MS beïnvloeden vormt de basis voor dit programma.

Door een vroeg stadium van het ziekteproces te bestuderen is de kans groter om juist die factoren te vinden welke verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte. Onderzoekers in Rotterdam richten zich daarom op de eerste fase van MS. 

Het programma omvat twee onderzoekslijnen gericht op:

1. Het vinden van meetbare biomarkers die samenhangen met ontsteking  en neurodegeneratie bij MS.  

2. Het verkrijgen van inzicht in de betrokkenheid van het afweersysteem in het ziekteproces van MS. Hierbij staat een recent ontdekte groep ontstekingscellen centraal. 

 

Prof.dr. Rogier Hintzen, neuroloog en hoofd van ErasMS MS Centrum Rotterdam

"Uniek in de wereld is ons onderzoek waarbij we afweercellen die ontstekingen veroorzaken kunnen opkweken uit het hersenmateriaal dat we krijgen van de Nederlandse Hersenbank. We onderzoeken waarom deze cellen zoveel schade aanrichten. Los hiervan werken we wereldwijd aan identificatie van de genen die de kans op MS vergroten. Inmiddels zijn er zo’n tweehonderd genen bekend en vrijwel allemaal lijken ze verantwoordelijk voor belangrijke functies in ons afweersysteem. De uitdaging is precies te ontrafelen hoe die genen het afweersysteem beïnvloeden. Oftewel, hoe zorgen die genen ervoor dat sommige mensen makkelijker een auto-immuunontsteking zoals MS kunnen krijgen? We denken dat we in dit onderzoek dichterbij de complexe oorzaak van MS kunnen komen.”