ErasMS MS Centrum Rotterdam - Programmasubsidie

Biologisch begrip van het beloop van MS

“Rogier Hintzen is voor mij een inspirator en het is een grote eer om zijn onderzoek met ErasMS een vervolg te mogen geven. Wij denken dat MS het resultaat is van te actieve afweercellen als gevolg van interactie tussen genetische en virale risicofactoren. Hoe duidelijker we het ziekteproces van MS begrijpen, hoe gerichter we dit kunnen proberen te sturen en hoe gerichter we kunnen zoeken naar de oorzaak van MS.” Joost Smolders, hoofd ErasMS MS Centrum Rotterdam

Begrip van het beloop van MS gedurende het leven.

Het huidige en vijfde programma van het ErasMS MS Centrum Rotterdam is in februari 2020 van start gegaan. Eerder en parallel lopend onderzoek naar de biologische factoren die de oorzaak en het beloop van MS beïnvloeden vormt de basis voor dit programma.

Door een combinatie van patiënten van alle leeftijden te bestuderen, zowel met een eerste aanval van MS vroeg in hun ziekte als met een meer chronisch beloop laat in hun ziekte, denken we de kritische factoren die van belang zijn voor het ontstaan en voortduren van MS te leren kennen.

Het programma omvat twee onderzoekslijnen gericht op:

1. Het ontdekken en beter begrijpen van meetbare biomarkers die samenhangen met ontsteking  en neurodegeneratie bij MS.  

2. Het verkrijgen van inzicht in het mechanisme waarmee de bovengenoemde biomarkers in verband staan met het afweersysteem en hiermee het ziekteproces van MS. Hierbij staan vooral virussen en een recent ontdekte groep ontstekingscellen centraal. 

 

Dr. Joost Smolders, neuroloog en hoofd van ErasMS MS Centrum Rotterdam

"Het MS centrum ErasMS levert zorg aan een unieke combinatie van patiënten van alle leeftijden en met alle vormen van MS. Door deze mensen  langdurig te volgen leren ze ons heel veel over het beloop van MS. We verzamelen genetische informatie, informatie over omgevingsfactoren, bloed, maar ook witte bloedcellen (afweercellen) uit bloed en hersenvocht. De overeenkomsten en verschillen tussen afweercellen, maar ook de effecten van MS-therapieën gaan ons vertellen welke factoren in welke fase van de ziekte bij al deze verschillende mensen witte bloedcellen ertoe aanzetten de hersenen in te trekken. Dit kunnen we ook vergelijken met afweercellen die we kunnen bestuderen in hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank. Hiermee denken we beter te gaan begrijpen welke processen we bij welke patiënt het best aan kunnen pakken om de activiteit van MS te controleren. We denken dat we met dit onderzoek dichterbij de complexe oorzaak van MS kunnen komen.” 

 

€ 500.000 + € 110.000*  voor 4 jaar, 2016 – 2020

15-490d MS, 18-490e MS
*Aanvulling t.b.v. klinische cohorten met focus progressieve MS, mogelijk gemaakt door een gift ter nagedachtenis aan en van drs. Vasiliki Petalas en de Van Dam-van Os Stichting.

 

20-409f MS

€ 530.000 +  voor 4 jaar, 2020 – 2024