Onderzoekssubsidies

Subsidievormen Stichting MS Research

 

Onderzoeksprojecten (subsidie ronde):

Fellowships

Meerjarige projecten

Pilotprojecten

Publiek Private Samenwerking

 

Persoonsgebonden beurzen (subsidie ronde):

Global MS Research Booster Award

Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

Monique Blom-de Wagt Grant

Werkbezoek in het buitenland

Ronde

Deadline indienen aanvragen

Uitslag toekenning Subsidies
I

Januari (meerjarige projecten) 

Februari (overig)

Mei
  • Meerjarige projecten - volledig
  • Pilotprojecten
  • MS-Fellowship - volledig
  • Monique Blom-de Wagt Grant
  • Werkbezoek buitenland
II

Begin september

December
  • Meerjarige projecten - vooraanmelding
  • MS-Fellowship - vooraanmelding
  • Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs (even jaren)
  • Monique Blom-de Wagt Grant
  • Werkbezoek buitenland

Meer informatie over de huidige subsidieronde

 

Persoonsgebonden beurzen (doorlopend):

Studentenstages in het buitenland

Drukkosten van proefschriften

 

Programmasubsidies (op uitnodiging):

Programmasubsidies

 

Extra buiten subsidieronde:

Subsidie Publiek-Private Samenwerking

(gezamenlijk project onderzoeksinstituut en het bedrijfsleven)

Let op: Er is momenteel geen call voor de subsidie publiek-private samenwerking.

 

Subsidie Patienten Programma nieuw!

(subsidie mogelijkheid voor alle professionals werkzaam bij non-profit organisaties met een link naar MS)