Over MS Research

Organen en mensen die MS Research ‘maken’

Binnen (en via) Stichting MS Research doen deze organen en vrijwilligers zeer goed werk:

1. Bureau
2. Bestuur
3. Wetenschappelijke Raad
4. Ambassadeurs en Vrienden
5. Comité van Aanbeveling
6. Donateurs en vrijwilligers


 
Samen werken wij aan meer onderzoek naar de oorzaken en symptomen en behandeling van de ziekte multiple sclerose en aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor mensen met MS. 

Meer gedetailleerde informatie over ons werk, leest u in onze jaarverslagen en bijbehorende wetenschapskaternen.
 
CBF-keurmerk: MS Research is steunwaardig
Stichting MS Research is de eerste – van oorsprong Nederlandse – organisatie op haar werkterrein, die steunwaardig is bevonden door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te Amsterdam. Ons CBF-keurmerk staat voor ‘uw geld is hier in goede handen’. 

 

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.