Pilotprojecten

Vaak hebben onderzoekers goede ideeën en hypothesen die nog niet gebaseerd zijn op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Dan kan een korte pilotstudie uitwijzen of een bepaald onderzoek de aangewezen weg is.

De mogelijkheid voor dit soort innovatief onderzoek wordt geboden door middel van een subsidie voor pilots van maximaal 1 jaar. Onderzoekers wordt gevraagd aan te geven wat de plannen voor de komende jaren zijn, indien de pilot inderdaad bruikbare resultaten oplevert.

Subsidiëring: Maximaal € 65.000*
Duur: Maximaal 12 maanden
Beoordeling: Wetenschappelijke Raad
Indiener: Projectleider**
Wanneer indienen:

1 x per jaar (februari)

* Subsidiebedrag voor pilotprojecten toegekend na 1 maart 2019.

** Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. De hoofdaanvrager dient een vaste aanstelling te hebben bij een Nederlands onderzoeksinstituut en de toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van deze aanvrager.

 

Subsidierichtlijnen voor pilotprojecten versie 2020

Aanvraagformulier pilotprojecten - versie 2020

 

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2019 - versie najaar 2019 

 

Klinisch onderzoek

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (2020) of een klinisch pilot project (2021).

In 2020 is er budget voor 2 pilotprojecten.

In even jaren is er geen apart budget voor klinische pilotprojecten. Dit betekent dat klinische aanvragen ingediend bij de subsidieronde voorjaar 2020 concurreren met niet-klinische aanvragen.   

 

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier