Proefschriften 2017

Project

nummer

Doel

Titel

Onderzoeker (instituut)

promotie

datum

PR17-3

 .............

Natalizumab – De weg naar personalized medicine 

Anke van Vennegoor (VU, Amsterdam)

30-06-2017
PR17-2 When East meets West: Vergelijking tussen neuromyelitis optica en multiple sclerose middels multimodale MRI 

Yaou Liu (VU, Amsterdam)

07-06-2017
PR16-13 Depressie in MS: Prevalentie, aard en behandeling Rosa Boeschoten (VU, Amsterdam) 03-02-2017
PR17-1

 

Geleefde ervaringen van mensen met een recente diagnose MS: Een analyse aan de hand van fenomenologie en zorgethiek 

Archie de Ceuninck van Capelle (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht)

06-03-2017

 

Klik hier voor meer informatie over het proefschrift van Rosa van Boeschoten.