Beoordelingsprocedure subsidie aanvragen

Kwaliteitstoets

Alle subsidieaanvragen worden beoordeeld door de wetenschappelijke raad van Stichting MS Research. Deze onafhankelijke raad adviseert het bestuur over toekenning van de subsidies.

In de beoordeling worden de volgende aspecten meegenomen:

  1. Relevantie voor MS
  2. Kwaliteit van het onderzoek en van de groep
  3. Haalbaarheid van de studie en (inter-)nationale inbedding.

Pilotprojecten dienen daarnaast ook een vernieuwend aspect te hebben, bijvoorbeeld een innovatieve aanpak en/of originele onderzoeksvraag.

Pilotprojecten worden alleen door de wetenschappelijke raad beoordeeld. Meerjarige projecten worden ook voorgelegd aan het ervaringsdeskundigen panel en (inter)nationale referenten. Het ervaringsdeskundigen panel bestaat uit mensen met verschillende vormen van MS. Zij geven feedback op het belang, de haalbaarheid en, indien van toepassing, de risico’s en belasting voor deelnemers. De beoordelingen van het panel en de referenten en het weerwoord van de aanvragers hierop wegen mee in het eindoordeel van de wetenschappelijke raad.

De beoordeling van de wetenschappelijke raad vertaalt zich in een advies aan het bestuur van Stichting MS Research. Het Bestuur besluit tot het wel of niet toekennen van een subsidie op basis van dit advies en het beschikbare budget.

De programmasubsidies verstrekt aan MS-centra worden door de auditcommissie beoordeeld. Zij adviseert het bestuur over toekenning en continuering van een programmasubsidie.