Momenteel is er geen subsidie call voor de MS Out-of-the-Box Grant.

MS Out-of-the-Box Grant

Wetenschappers met een bewezen staat van dienst binnen het MS onderzoek moeten de kans krijgen om buiten de gebaande paden te gaan. De MS Out-of-the-box grant maakt onderzoek naar innovatieve hypotheses waarvoor nog weinig bewijs is mogelijk. De vorm is flexibel, niet gelimiteerd door veel regels en richtlijnen over de inzet van middelen. De projectleider heeft een vaste aanstelling en kan de subsidie naar eigen inzicht investeren in het team en/of het materiaal.

De MS Out-of-the-Box Grant is een samenwerking tussen Stichting MS Research en MoveS. De subsidie wordt gefinancierd door MoveS uit de opbrengsten van Klimmen tegen MS

Subsidie:100.000 euro
Duur:1 jaar
Beoordeling & selectie:Wetenschappelijke raad (minimale toets*)

De achterban van MoveS (deelnemers ‘Klimmen tegen MS’) maakt een keuze uit de projectvoorstellen die de minimale toets van de wetenschappelijke raad hebben doorstaan. Het project met de meeste stemmen ontvangt de MS Out-of-the-Box Grant.
Indiener:Senior onderzoeker (vaste aanstelling)
Wanneer indienen:Alleen op uitnodiging
Voorwaarden:- Het onderzoek is gericht op het vinden van de oorzaken van MS
- Het projectidee is vertaalbaar in communicatie richting een breed publiek.
- Het onderzoek vormt een vliegwiel voor vervolg onderzoek.
- Samenwerking met andere instituten is nadrukkelijk toegestaan (synergie/ cross-bestuiving)
* Minimale toets wetenschappelijke raad:
- Relevantie (draagt het onderzoek bij aan vinden oorzaken van MS?)
- Haalbaarheid (is de experimentele aanpak geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden?)
- Kwaliteit van de groep (aanwezigheid kennis/kunde/materiaal om onderzoek goed uit te voeren)
- Is het een innovatief/ nieuw idee?
- Is het project onderscheidend en zijn er eventueel mogelijkheden tot samenwerking met andere onderzoeksgroepen?

Subsidierichtlijnen MS Out-of-the-Box Grant

Aanvraagformulier MS Out-of-the-Box Grant

MoveS

MoveS beoogt mensen te inspireren om in beweging te komen tegen MS. De Stichting organiseert verschillende sportieve evenementen zoals Klimmen tegen MS. Door geld in te zamelen voor onderzoek zet zij zich in voor een wereld vrij van MS.