Op dit moment is er geen lopende call binnen het Programma Translationeel Onderzoek.

Programma Translationeel Onderzoek 2 – Bench to Bedside 2018

Translationeel onderzoek is noodzakelijk is om veelbelovende behandelmethoden bij de patiënt te krijgen. Door de krachten te bundelen kunnen beschikbare middelen efficiënter worden ingezet en kansrijke onderzoeken makkelijker de praktijk bereiken.

Het Programma Translationeel Onderzoek 2 – Bench to Bedside 2018 is een samenwerking tussen ZonMW, Health~Holland en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF). Stichting MS Research doet dit jaar voor de tweede keer mee.

Doel van het programma

Het het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. Het programma behelst qua onderwerpen de volle breedte van het medisch -, preventie – en zorgonderzoek. Belangrijk is dat het gaat om een vertaling van preklinische onderzoeksresultaten (producten, behandelingen, procedures) naar onderzoek in mensen naar werkzaamheid of veiligheid van deze producten.

Richtlijnen

  1. Translationeel onderzoek waarbij er binnen 6 maanden een ‘first in man’ studie uitgevoerd kan worden. Zowel medisch, preventie als zorgonderzoek komt in aanmerking voor de subsidie.
  2. Deelname van bedrijven (verplicht)
  3. Patiëntenparticipatie
  4. Relevant voor mensen met multiple sclerose (MS)

Waarom meedoen?

Het bedrag dat Stichting MS Research beschikbaar stelt wordt aangevuld met geld van de overheid (PPS-toeslag).

PPS-toeslag wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische zaken om de privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven te stimuleren. Samenwerking met het bedrijfsleven zou moeten leiden tot een meer doelgerichte aanpak en focus op implementatie van de onderzoeksresultaten.

Heeft u een idee waarbij een onderzoeksinstituut en bedrijf samenwerken dat niet past binnen de richtlijnen van de huidige call? Neem dan contact met ons op voor informatie over alternatieve mogelijkheden om gebruik te maken van PPS-gelden.

Belangrijk om te weten

  • Stichting MS Research kan 1 project met een looptijd van 4 jaar cofinancieren.
  • Beoordeling van de aanvraag vindt plaats op drie niveaus; de Programmacommissie, een panel van ervaringsdeskundigen en Stichting MS Research (Wetenschappelijke Raad).
  • Een eigen bijdrage van de onderzoeksinstelling van 20% van de begroting in de vorm van personeel (in kind) is verplicht.
  • Deelnemende bedrijven dienen een bedrag van minimaal 30% van de begroting te investeren.

Deadlines

Call for idea’s (vooraanmelding): 27 September 2018 – 14:00 uur

Volledige projectaanvraag: 29 januari 2019

Bezoek de website van ZonMW voor meer informatie over het programma en de procedure van het indienen van aanvragen.