Programma Translationeel Onderzoek

Programma translationeel onderzoek.

Het Programma Translationeel Onderzoek (PTO) is een samenwerking tussen ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waaronder Stichting MS Research, en Health~Holland. 

 

 

Het doel van dit subsidieprogramma is de vertaling van onderzoekresultaten (producten, behandelingen en procedures) naar een toepassing bij mensen. Zo kan een in een onderzoeksproject worden gekeken naar de werkzaamheid of veiligheid van deze producten bij mensen met een bepaalde ziekte. Zowel medisch-, preventie- als zorgonderzoek maken deel uit van het programma. 

 

 

 

 

Efficiënter inzetten van middelen

Translationeel onderzoek richt zich op de overgang tussen bevindingen in het lab en een toepassing in de kliniek. De samenwerkende partijen vinden dat dit type onderzoek noodzakelijk is om veelbelovende behandelmethoden bij de patiënt te krijgen. Door het bundelen van deze krachten worden beschikbare middelen efficiënter ingezet. 

Publiek-Private samenwerking

Ook samenwerking met het bedrijfsleven wordt via PTO gestimuleerd. Onderzoeksorganisaties hebben de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen in samenwerking met het bedrijfsleven. Deze aanvragen worden, indien gehonoreerd, medegefinancierd door het uitvoerend bureau van de topsector Life Sciences & Health, Health~Holland. Stichting MS Research stelt in 2018 een samenwerking met bedrijven verplicht binnen dit programma.

Strenge selectie

De ingediende projectaanvragen worden beoordeeld door zowel een panel van ervaringsdeskundigen als door de programmacommissie die bestaat uit wetenschappelijke experts. Alleen als een projectidee positief wordt beoordeeld door beiden, mag het voorstel worden uitgewerkt tot een volledige aanvraag. De uitgewerkte projectvoorstellen worden nogmaals  beoordeeld en alleen de besten ontvangen uiteindelijk een subsidie.

In 2016 is binnen het programma translationeel onderzoek met steun van Stichting MS Research en ZonMW het onderzoek 'een scan om de afbraak van myeline bij personen met MS nauwkeurig te meten' van start gegaan. 

In 2018-2019 loopt een tweede ronde van het programma translationeel onderzoek.

 

Meer informatie over het huidige programma translationeel onderzoek 'Bench to bedside' vindt u op de website van ZonMW.