MS Centrum Noord Nederland - Programmasubsidie

Een integrale benadering van MS-laesies om het herstel van myeline dichterbij te brengen

Belang

Bij multiple sclerose (MS) treedt er beschadiging op van de isolatielaag (myeline) rond zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg. We weten hoe myeline wordt gemaakt maar we weten nog steeds niet waarom bij mensen met MS het herstel van het myeline, (remyelinisatie) niet goed verloopt. Als we de factoren kennen die remyelinisatie remmen, opent dit nieuwe mogelijkheden om MS te behandelen en zo achteruitgang in het functioneren te voorkomen.

Methode

We gaan alle factoren in beeld brengen die de cellen die myeline moet maken kunnen remmen. Daarvoor bepalen we nauwkeurig welke cellen aanwezig zijn in verschillende typen MS-laesies1. We analyseren hoe deze cellen afwijken van vergelijkbare cellen in nabijgelegen niet aangedaan hersenweefsel (onderzoekslijn 1).

 

Cellen in de hersenen worden omgeven door een matrix welke stevigheid en structuur geeft aan het weefsel. We onderzoeken stoffen die in het steunweefsel door MS aangedane gebieden aanwezig zijn. Deze stoffen hebben mogelijk een negatief effect op de cellen die myeline aanmaken, waardoor deze cellen bij mensen met MS niet naar behoren functioneren. Dit doen we door hersenweefsel te bestuderen waar de cellen uit verwijderd zijn (onderzoekslijn 2).

 

Tot slot bestuderen we eventuele afwijkende eiwitten op het oppervlak van de betrokken cellen. We maken met behulp van een nieuwe microscoop methode een zeer gedetailleerde landkaart van MS-laesies (onderzoekslijn 3). Door deze landkaart te combineren met de informatie uit de eerste twee onderzoekslijnen wordt bepaald welke factoren succesvolle remyelinisatie belemmeren bij mensen met MS.

Verwacht resultaat

Na afloop van dit onderzoek hebben we een compleet beeld van de processen die

remyelinisatie verstoren in MS. Tevens hebben we een model van de hersenen in een kweekschaal ontwikkeld die gemaakt is van urinecellen van mensen met MS en waarin deze processen zijn nagebootst. Met dit model kunnen we nieuwe behandelingen die remyelinisatie bevorderen ontwikkelen en snel en veilig testen.

Impact

Over 4 jaar is veel meer duidelijk hoe we behandeling gericht op het herstel van myeline en dus op het daadwerkelijk remmen van achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS, moeten aanpakken.

 

Programma MS Centrum Noord Nederland  18-733c MS

€ 530.000,- voor 4 jaar, toegekend in 2018

 

 

1 MS-Laesie = een door MS aangedaan gebied in de hersenen of het ruggenmerg.