MS Centrum Noord Nederland - Programmasubsidie

De programmasubsidie van Stichting MS Research is toegekend voor twee onderzoekslijnen die kennis gaan opleveren waarmee het herstel van de beschadigde myeline isolatielaag rond de zenuwbanen dichterbij komt.

In het eerste onderzoek wordt bekeken wat de rol is van verschillende ondersteunende hersencellen, zogenaamde microglia en astrocyten, tijdens de progressieve fase van MS. In deze fase treedt veel schade van de zenuwbanen op. Daarnaast wordt gezocht naar manieren om de aanmaak van een nieuwe isolatielaag rond zenuwen te stimuleren.

 

“Het zal waarschijnlijk nog jaren vergen eer er antwoord is op de vele vragen in verband met MS. Ik probeer het antwoord te vinden, in dienst van de wetenschap, maar toch vooral in dienst van de mensen met MS zelf.”

Dr. Wia Baron, Managementteam MS Centrum Noord Nederland UMCG

 

In het tweede onderzoek wordt meer specifiek gekeken waarom het opnieuw aanmaken van de isolatielaag bij MS wordt verhinderd en hoe dit falen kan worden gestopt. Zo hebben we onlangs vastgesteld, dat in de aangetaste gebieden een eiwit aanwezig is, fibronectine, dat het herstel bij MS remt. Frappant is dat dit eiwit ook in de gezonde hersenen tijdelijk aanwezig is na schade, en betrokken is bij het in goede banen leiden van het herstel. Bij MS klontert dit fibronectine echter samen, waardoor het niet meer kan worden afgebroken en een negatief effect heeft op het herstel bij MS. Het wetenschappelijk onderzoek is er onder meer op gericht om deze fibronectineklonten te voorkomen.