Progressive MS Alliance - Challenge Awards

In 2014 ontving de Progressive MS Alliance in totaal 195 onderzoeksprojecten uit 22 landen. Wereldwijd konden 22 projecten gehonoreerd worden uit 9 landen, waarvan 3 in Nederland. Aan drie onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam werd een zogenaamde 'Challenge award' toegekend. Met hun onderzoeksprojecten geven zij actieve invulling aan het bestaande speerpunt (progressieve MS) van het MS Centrum Amsterdam. 

 

Inflammation drives mitochondrial dysfunction and associated neurodegeneration in MS – prof. dr. J. van Horssen

 

Jack van Horssen is verbonden aan de afdeling ‘Moleculaire celbiologie en immunologie’ van het VUmc. Hij doet onderzoek naar processen die ten grondslag liggen aan de afbraak van zenuwcellen. Deze afbraak, ook wel neurodegeneratie genoemd, is van invloed op de progressie van MS. Van Horssen richt zich in zijn onderzoek op mitochondriën, de energiecentrales van cellen. Als mitochondriën in de zenuwen niet meer goed werken, sterven zenuwvezels af waardoor mensen met MS meer klachten krijgen. Het voorkomen van schadelijke veranderingen in de mitochondriën is het doel van zijn onderzoeksproject.

 

Immune-primed microglia: a factor underlying progressive MS – prof. dr. S. Amor

 

Sandra Amor, afdeling ‘Pathologie’ van het VUmc, doet onderzoek naar de rol van specifieke hersencellen, microglia, bij de progressie van MS. Microglia zijn de ontstekingscellen van het hersenweefsel. Van microgliacellen is bekend dat zij zowel ontstekingen in de hersenen kunnen bevorderen als afremmen. Het idee is dat hoe ouder de cellen zijn, hoe minder goed zij de ontsteking kunnen remmen. Progressieve MS treedt vaak rond het 35ste jaar op. In het onderzoek van Amor wordt bestudeerd of er een relatie is tussen het optreden van progressieve MS en de leeftijd van de microgliacellen. Hoe ouder, hoe eerder progressieve MS? Maar ook, kunnen we verschillen in progressie tussen mensen verklaren op grond van verschillen tussen jonge en oude microgliacellen?

 

Discovery of biomarkers reflecting progression pathophysiology for primary progressive MS subtype by applying next generation sequencing and novel multiplex aptamer approach – dr. ir C. Teunissen

 

Charlotte Teunissen werkt op de afdeling ‘Klinische Chemie’ van het VUmc. In haar onderzoek richt zij zich op stoffen in het bloed (biomarkers) die aangeven welke biologische ziekteprocessen zich in de hersenen van iemand met MS afspelen. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen mensen met relapsing-remitting MS, met de primair progressieve vorm en met de secundair progressieve vorm. Het onderzoek van Teunissen is erop gericht om panels van biomarkers te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor de diagnose, het voorspellen van het ziektebeloop en het voorspellen van de effectiviteit van een behandeling.