Resultaten

Onderzoek helpt MS de wereld uit. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij
de sleutel tot het vinden van behandelingen voor de gevolgen van MS, een genezing voor
MS en uiteindelijk wellicht een MS-vrije wereld. Het zwaartepunt van onze activiteitenricht zich dan ook op het kerndoel onderzoek. Stichting MS Research subsidieert, stimuleert en organiseert onderzoek naar de oorzaken van MS en oplossingen voor (een leven met) MS. In 37 jaar heeft de Stichting maar liefs 61 miljoen euro besteed aan deze doelstelling, waarmee wij een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit en continuïteit van het MS-onderzoek in Nederland.

Belangrijke wetenschappelijke resultaten hebben ertoe geleid dat het MS onderzoek in Nederland internationaal een hoog aanzien heeft. Wetenschappers en artsen van Nederlandse onderzoeksinstituten werken nauw samen met toonaangevende onderzoeksgroepen in het buitenland. Mede dankzij Stichting MS Research is er in Nederland dus een behoorlijke onderzoekstraditie ontstaan. Eén van de resultaten daarvan is dat Nederlandse onderzoekers een prominente plaats innemen binnen het internationale MS-onderzoeksveld.