Resultaten

Stichting MS Research subsidieert, stimuleert en organiseert wetenschappelijk onderzoek. In 40 jaar is er ruim € 68 miljoen besteed aan 376 programma’s en projecten. Deze onderzoeken geven antwoorden en brengen ons dichterbij een oplossing voor MS.

Mede dankzij onze Stichting is de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt op het gebied van diagnose en behandeling van MS. Ook is onze kennis over de ziekte gegroeid. Wij danken dit succes aan het vertrouwen dat vele donateurs, onderzoekers en andere betrokkenen ons geven. Een vertrouwen dat is gebaseerd op onze kernwaarden en handelswijze. Stichting MS Research zorgt dat giften worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Onderzoek dat wij financieren draagt bij aan het vaststellen van de oorzaken van MS, het verbeteren van de behandeling van MS, het verbeteren van de diagnose en prognose van MS en/of het optimaliseren van de kwaliteit van leven met MS.

De Stichting bevordert en faciliteert MS-onderzoek op diverse manieren. Als eerste stimuleren wij de continuïteit van MS-onderzoek in Nederland middels programmasubsidies en MS-fellowships. Ook subsidiëren wij meerjarige onderzoeksprojecten, pilots en persoonsgebonden subsidies voor jong
talent. Als derde bevorderen wij nationale- en internationale samenwerking. Tot slot maken wij de impact (van gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar. Zo brengt Stichting MS Research antwoorden dichterbij.