Revalidatie en fysiotherapie

Revalidatie

Door MS kunnen meerdere lichaamsfuncties minder goed of zelfs helemaal niet meer werken. Dit kan natuurlijk van grote invloed zijn op activiteiten in het dagelijks leven. Daarom wordt na het stellen van de diagnose en het vaststellen van de voorkomende problemen vaak verwezen naar een revalidatiearts. Revalidatie richt zich op het herstel of verbetering van de mogelijkheden van mensen met MS zowel in een vroeg als gevorderd stadium van de ziekte. 

De revalidatiearts maakt een persoonlijk behandelplan. Het doel hiervan is personen met MS te helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, thuis en op het werk. Meestal wordt het behandelplan uitgevoerd door een team van zorgverleners. Afhankelijk van het plan bevat dat team dan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en een psycholoog.

Fysiotherapie

Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is fysiotherapie. Afhankelijk van de symptomen en beperkingen bij MS kunnen fysiotherapeuten begeleiding bieden. Ook kunnen zij helpen bij het omgaan met vermoeidheid. Er is steeds meer bewijs dat lichaamsbeweging een gunstig effect heeft bij de behandeling van vermoeidheid, evenals bij het verbeteren van evenwicht, stijfheid en spasticiteit.

De fysiotherapeut onderzoekt ook de houdings- en bewegingsmogelijkheden. Denk hierbij aan lopen, staan, balans, conditie, spierkracht, coördinatie, gevoel enz. Daarnaast wordt bekeken op welke manier een MS-patiënt zijn energie het best over de dag kan verdelen. Ook bij de keuze van hulpmiddelen voor bijvoorbeeld lopen kan de fysiotherapeut adviseren.