SPARCL-1 als modulator van bloed-hersen barrière functie

Belang

Een belangrijk proces in het ontstaan van MS is een verstoorde bescherming van de hersenen tegen stoffen uit het bloed. De zogenaamde bloed-hersenbarrière zorgt normaal voor deze bescherming. In MS is deze barrière blijvend beschadigd. Wij hebben in onze studies laten zien dat de cruciale stoffen die de bloed-hersenbarrière kunnen herstellen in hogere concentraties voorkomen in MS laesies en in hersenvloeistof van MS patiënten. Zo’n stofis het eiwit SPARCL-1.

Methode

In dit project willen wij onderzoeken of een verhoging in SPARCL-1 inderdaad tot herstel van de bloed-hersenbarrière kan leiden. Hiervoor willen we aanwezigheid van SPARCL-1 tijdens de ontwikkeling van MS exact in kaart brengen. Dit doen we met behulp van fluorescentie microscopie. We willen ook onderzoeken of een hogere concentratie van SPARCL-1 leidt tot herstel van de bloed-hersenbarrière. Dit zullen we in gekweekte bloed-hersenbarrière cellen onderzoeken. Hierbij kijken we naar veranderingen in vorm van de cellen, naar de mate waarin de cellen stoffen doorlaten en naar de aanwezigheid van stoffen die belangrijk zijn voor de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière.

Resultaat

We hebben in MS-laesies gekeken naar de aanwezigheid van SPARCL1 in endotheel cellen. Dit zijn de cellen die de bloed-hersenbarrière vormen. We zien dat SPARCL1 verhoogd aanwezig is in chronische MS-laesies, gebieden waar de bloed-hersenbarrière is hersteld. In actieve laesies, waar de barrière verstoord is, vinden we relatief minder SPARCL1. Om de functie van SPARCL1 te onderzoeken gebruiken we een kweekmodel voor de bloed-hersenbarrière. In dit model zien we dat SPARCL1 geen invloed heeft op de doorlaatbaarheid van de barrière onder normale omstandigheden. Wij willen nu gaan testen welke invloed SPARCL1 heeft op de barrière functie wanneer er ontstekingsfactoren aanwezig zijn, deze conditie weerspiegelt de situatie bij MS.    

 

Impact

De resultaten van dit onderzoek zullen laten zien of de bloed-hersen barrière hersteld kan worden via de werking van SPARCL-1. Dat zal een belangrijke eerste stap zijn in de ontwikkeling van therapieën gericht op het herstel van de beschermende barrière bij mensen met MS.

 

Dr. C. Bridel (VUmc, Amsterdam) – 17-963MS

€ 50.000,- voor 1 jaar, afgerond in 2017