Subsidie MS-biobank

De subsidie MS-biobank kan worden aangewend voor het opzetten en/of uitbreiden van een biobank met als doel het vinden van factoren in de circulatie die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte MS. 

De subsidie is mogelijk gemaakt door een geoormerkte gift. Aanvragen kunnen eenmalig worden ingediend in de subsidieronde najaar 2018.  

Subsidiëring: Maximaal € 50.000 
Duur: Maximaal 12 maanden
Beoordeling: Wetenschappelijke Raad
Indiener: Projectleider (gepromoveerd, met vaste aanstelling)*
Wanneer indienen:

31 augustus 2018 - 12:00 uur

Voorwaarden:

Het project heeft als doel(en):

1) Het opzetten en/of uitbreiden van een biobank met bloedsamples van personen met en zonder MS. 

en/of

2) Het identificeren van factoren in het bloed die betrokken zijn bij het ontstaan van de ziekte MS.

* Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. De hoofdaanvrager dient een vaste aanstelling te hebben bij een onderzoeksinstituut en de toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van deze aanvrager.

 

De subsidierichtlijnen voor pilotprojecten zijn van toepassing op de subsidie MS-Biobank. 

Subsidierichtlijnen voor pilotprojecten versie 2018 

Aanvraagformulier subsidie MS-biobank  - versie 2018

 

Voor vragen over de subsidie MS-biobank kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508)

 

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier