Subsidie Publiek-Private Samenwerking

 Project  budget

€ 200.000,- (afwijkend budget is mogelijk in overleg)

 * opgebouwd uit PPS-toeslag, eigen bijdrage bedrijfsleven, eigen bijdrage onderzoeksintituut en eventueel aanvullende subsidie Stichting MS Research

 Duur:

 1 tot 3 jaar

 Beoordeling:

 Wetenschappelijke Raad

 Indiener:

 Projectleider (werkzaam bij onderzoeksinstituut)

 Wanneer  indienen:

voor meer informatie neem contact op met: onderzoek@msresearch.nl/ T 071 - 5600 508

PPS-toeslag

Met Publiek-Private Samenwerking (PPS)-toeslag (voorheen TKI-toeslag) stimuleert het ministerie van Economische Zaken samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven. De huidige subsidieaanvraag valt onder de Topsector Life Sciences & Health (LSH). Health~Holland is het communicatiekanaal voor deze topsector. 

Opgebouwde PPS-toeslag is afhankelijk van de investeringen van een instelling. Onderzoekers en bedrijven kunnen nu aanspraak maken op de PPS-toeslag die is opgebouwd door Stichting MS Research door middel van het indienen van een aanvraag.  

De hoogte van de PPS-bijdrage is afhankelijk van het type onderzoek. De maximale toeslag voor fundamenteel onderzoek is 75%, voor industrieel onderzoek 50% en voor experimentele ontwikkeling 25%. De definities van deze onderzoek categorieën kunt u hier lezen.

Voor vragen over de financiering kunt u contact opnemen met Kirstin Heutinck (onderzoek@msresearch.nl/ tel 071 – 5600 508).

 

Subsidievoorwaarden 

Het project moet voldoen aan de voorwaarden van zowel de PPS-regeling als van Stichting MS Research. Een aantal belangrijke voorwaarden worden hieronder genoemd:

  • Samenwerking tussen ten minste één Nederlands onderzoeksinstituut en ten minste één bedrijf
  • Verplichte bijdrage van alle deelnemende partijen, in cash (geld) en/of in kind (personeel/materiaal)
  • Onderwerp passend bij de Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019 van Topsector Life Sciences & Health (LSH)
  • Onderzoek dient (op lange termijn) bij te dragen aan één of meerdere van de doelstellingen van Stichting MS Research: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS; het verbeteren van de prognose en diagnose van de ziekte MS; het vinden van de oorzaken van MS;  het ontwikkelen van een behandeling voor MS
  • Het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd. Deelnemende partijen tekenen een samenwerkingsovereenkomst waarin zaken over private bijdragen en afspraken m.b.t. intellectuele eigendomsrechten (IP) staan vermeld.

Overige voorwaarden staan vermeld in de Subsidierichtlijnen Publiek-Private Samenwerking - versie 2017

De PPS-regeling wordt tevens toegelicht in het document 'PPS-toeslag voor onderzoek en innovatie, die de gezondheidsfondsen ter beschikking staat in 2017' opgesteld door de SGF en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. 

 

Indienen projectaanvraag

Aanvragen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. De eerste versie van de aanvraag (onderdelen 1 & 2) wordt beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research.

Goedgekeurde en definitieve aanvragen (onderdelen 1 t/m 4) worden vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan Health~Holland. 

  1. Aanvraagformulier Subsidie Publiek-Private Samenwerking
  2. Budget formulier Subsidie Publiek-Private Samenwerking
  3. Consortium agreement template
  4. Letters of commitment van partners (geen standaard format)

Onderstaande overeenkomst dient te worden getekend na honorering van de subsidie: 

PPS-Allowance Agreement template

 

Een digitale versie van de aanvraag (word/excel) kunt u opsturen naar onderzoek@msresearch.nl

Daarnaast dient één papieren exemplaar van de aanvraag voorzien van de benodigde handtekeningen ingezonden te worden naar Stichting MS Research, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, ter attentie van de onderzoekscoördinator.

 

Beoordelingsprocedure