Subsidieronde najaar 2020

In de subsidieronde van het najaar 2020 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

  1. Meerjarige projecten - vooraanmelding
  2. MS-fellowship - vooraanmelding
  3. Monique Blom-de Wagt Grant
  4. Werkbezoek in het buitenland

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) te mailen naar subsidies@msresearch.nl (voor onderstaande deadline.

Daarnaast dient u (binnen twee weken na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar subsidies@msresearch.nl / Stichting MS Research - Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten.

Deadline: 14 september 2020 - 12:00 uur 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: subsidies@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 508)

 

Aanvullende informatie

Stichting MS Research stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het financieren van twee meerjarige projecten en twee pilot projecten.

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (voorjaar 2020) of een klinisch pilot project (voorjaar 2021). 

 

Subsidie Programma Humane meetmodellen 2.0

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Deadline: 3 November 2020 - 14.00 uur

Bezoek de SGF-website voor meer informatie.