Subsidieronde najaar 2019

In de subsidieronde van het najaar 2019 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

  1. Meerjarige projecten - vooraanmeldingen
  2. Global MS Research Booster Award
  3. Monique Blom-de Wagt Grant
  4. Werkbezoek in het buitenland

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) te mailen naar onderzoek@msresearch.nl voor onderstaande deadline.

Daarnaast dient u (binnen een week na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar onderzoek@msresearch.nl / Stichting MS Research - Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten.

Deadline: 2 september 2019 - 12:00 uur 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 508)

 

Aanvullende informatie

Stichting MS Research stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het financieren van twee meerjarige projecten en twee pilot projecten.

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (voorjaar 2020) of een klinisch pilot project (voorjaar 2019). 

 

Subsidie Programma Humane meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen 3,2 miljoen euro voor PPS (publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. Zo draagt de SGF bij aan effectieve(re) wetenschap die minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Deadline aanmelding onderzoeksidee:  5 september 2019

Bezoek de SGF-website voor meer informatie.

 

Subsidie publiek-private samenwerking

Onderzoekers kunnen aanspraak maken op PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) voor samenwerkingen tussen een onderzoeksinstituut en het bedrijfsleven middels onderstaande subsidie: 

Subsidie Publiek-Private Samenwerking 

Wij adviseren geïnteresseerden om vooraf contact op te nemen met de onderzoekscoördinator voor meer informatie over de mogelijkheden en de procedure van indienen (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508).