Subsidieronde voorjaar 2020

In de subsidieronde van het voorjaar 2020 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

  1. Pilot projecten
  2. Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs
  3. Monique Blom-de Wagt Grant
  4. Werkbezoek in het buitenland

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) te mailen naar subsidies@msresearch.nl (voor onderstaande deadline.

Daarnaast dient u (binnen een week na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar subsidies@msresearch.nl / Stichting MS Research - Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten.

Deadline: 3 februari 2020 - 12:00 uur 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: subsidies@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 508)

 

In de subsidieronde voorjaar 2020 worden ook de volledige aanvragen voor meerjarige projecten beoordeeld. Aanvragen kunnen alleen op uitnodiging worden ingediend.

De deadline indiening volledige meerjarige projecten is 8 januari 2020

 

Aanvullende informatie

Stichting MS Research stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het financieren van twee meerjarige projecten en twee pilot projecten.

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (voorjaar 2020) of een klinisch pilot project (voorjaar 2021). 

 

Subsidie Programma Humane meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen 3,2 miljoen euro voor PPS (publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. Zo draagt de SGF bij aan effectieve(re) wetenschap die minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Deadline aanmelding onderzoeksidee:  5 september 2019

Bezoek de SGF-website voor meer informatie.