Symptomen bestrijden

Mensen met multiple sclerose kunnen meerdere symptomen van de ziekte krijgen: van vermoeidheid, pijn en spasmen tot blaasstoornissen. Welke symptomen zich voordoen, verschilt per persoon. De meeste symptomen zijn niet te genezen, maar wel zijn ze met medicijnen te verminderen. Die medicijnen behandelen dus niet de oorzaak van de symptomen en ze beïnvloeden ook niet het verloop van MS. Wel kunnen ze de kwaliteit van leven van mensen met MS verhogen.


Dit zijn de symptomen van MS waarvoor medicijnen mogelijk een oplossing bieden:

  • Pijn

  • Spasticiteit

  • Trillen

  • Duizeligheid

  • Moeheid

  • Blaasfunctiestoornissen

  • Darmklachten

  • Cognitieve stoornissen

  • Seksuele stoornissen


Voor de meeste symptomen zijn aparte medicijnen beschikbaar. Of en welke medicijnen voorgeschreven worden, is aan de behandelend arts.