Toekenningen projectsubsidies

2019

Stichting MS Research heeft dankzij alle trouwe donateurs in het voorjaar van 2019 weer nieuwe subsidies toegekend. Lees meer over de onderzoeksprojecten die binnenkort van start zullen gaan door op de titel te klikken in onderstaande tabel.

Project nummer Doel Titel Onderzoeker (instituut) Subsidievorm

18-1034 MS

 

Wordt MS door een virus veroorzaakt?

Huitinga, Mason ( Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig Project
18-1023

.............

Gebruik maken van ons lichaamseigen herstelsysteem om MS aan te pakken

Kooij (Amsterdam UMC-locatie VUmc) MS-fellowship
18-1030

Op maat doseren van natalizumab bij relapsing remitting MS

Killestein (Amsterdam UMC-locatie VUmc) Meerjarig Project
18-002 PP

Zorg voor mantelzorg; op weg naar begeleiding van de MenS naast de mens met MS

Kooij (MS-expertisecentrum Nieuw Unicum, Zandvoort) Klinisch Meerjarig Project