Vol vertrouwen de beste revalidatiebehandeling

“APPECO, is een documentatiesysteem met wetenschappelijk bewijs en de beste revalidatiebehandelprogramma’s voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, pijn en depressie bij mensen met MS. APECCO stelt zorgverleners in staat om met vertrouwen de beste kwaliteit van revalidatiezorg te leveren aan mensen met MS.” Heleen Beckerman

Belang

Het ultieme doel is dat elke MS-patiënt de beste zorg krijgt, en dat elke MS-zorgprofessional in staat is om de beste zorg te verlenen. De behoefte bij zorgprofessionals ligt bij praktische tools, behandelrichtlijnen en behandelprogramma’s en veel minder bij de wetenschappelijke evidentie die daar aan ten grondslag ligt. Dit dilemma tussen wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk kan overbrugd worden met zogenoemde Kennis Transfer (KT) projecten. De behoefte aan concrete behandelprogramma’s wordt wereldwijd onderkend. Dit geldt in het bijzonder voor niet-farmacologische behandelingen, zoals MS-revalidatiebehandelingen. Concrete en gedetailleerde informatie over deze vaak multidisciplinaire behandelingen is schaars. Ook al is er een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur beschikbaar, een behandelend arts, therapeut of MS-verpleegkundige is niet in staat om dit allemaal te lezen, en weloverwogen tot de beste behandeling te komen. Bovendien worden onvoldoende details over de onderzochte behandelingen beschikbaar gemaakt.

Methode

Om elke zorgverlener in staat te stellen elke MS patiënt de beste revalidatie te bieden, is APPECO ontwikkeld. Applying Evidence with Confidence, of kortweg APPECO, is een levend documentatiesysteem, waarin alle zorgprofessionals (artsen, therapeuten, verpleegkundigen) via een webapplicatie actueel wetenschappelijk bewijs en de beste revalidatiebehandelprogramma’s voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, pijn en depressie bij mensen met MS kunnen vinden. APPECO zorgt dat al het bewijs uit effectstudies (de zogenoemde RCTs of voluit Randomized Clinical Trials), direct klinisch toegepast kan worden. Behandelprogramma’s die bewezen effectief zijn, worden via APPECO vrij beschikbaar voor alle MS-zorgprofessionals nationaal en internationaal. e-Learning cursussen over het gebruik van APPECO worden ontwikkeld, zodat elke zorgprofessional in staat is om met vertrouwen de beste kwaliteit van revalidatiezorg te leveren aan mensen met MS, waar ook ter wereld.

Verwachte resultaten

1. Voor de belangrijke problemen vermoeidheid, cognitie, mobiliteit, pijn en depressie zal APPECO alle wetenschappelijke bewijs over MS-revalidatiebehandelprogramma’s online beschikbaar maken en up-to-date houden.

2. Van de hoogst gewaardeerde topstudies met 3 sterren, is het volledige therapieprogramma op de website geplaatst, zodat zorgverleners waar ook ter wereld hiervan direct gebruik kunnen maken.

Impact

Voor zorgverleners die APPECO gebruiken zal het online ontsluiten en vrij toegankelijk maken van alle beschikbare wetenschappelijke bewijs, incl. de beste behandelprogramma’s in Europa (en daarbuiten) een grote impact hebben op de kwaliteit van gezondheidszorg en revalidatie voor mensen met MS.

Patiënten krijgen met APPECO een flinke steun in de rug, en inzicht in bewezen effectieve, en ook in niet-effectieve behandelingen voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, pijn en depressie.

 

Dr. H. Beckerman (MS Centrum Amsterdam)

€ 49.597 voor 1 jaar, 2019-2020