Voorlichting

Informatie over multiple sclerose: noodzaak

Ruim 17.000 mensen in Nederland hebben de diagnose MS. De relatieve onbekendheid over de ziekte en het onvoorspelbare verloop brengt met zich mee dat mensen met MS zich vaak onbegrepen voelen.

Meer dan genoeg reden voor de Stichting MS Research om veel aandacht te besteden aan voorlichting over MS. Bij onze voorlichtende activiteiten onderscheiden we twee doelgroepen: ‘mensen met MS’ en ‘het grote publiek’.

Voor mensen met MS draagt de informatievoorziening over MS vaak bij aan de kwaliteit van leven: het maakt mensen tevredener, zij ervaren doorgaans minder angst en voelen zich meer begrepen door de omgeving. In relatie tot het grote publiek kan onbegrip worden weggenomen door de verstrekking van adequate informatie vanuit een betrouwbare bron. Op deze manier gaat een breed publiek ook juist mensen met MS beter ‘begrijpen’. Uiteraard laten we ook graag zien welke resultaten er op wetenschappelijk gebied al geboekt zijn.

Voorlichtingsmaterialen

U kunt de voorlichtingsmaterialen van onze Stichting direct gratis bestellen via het bestelformulier en ook meteen downloaden. Een overzicht van al onze voorlichtingsmaterialen over MS vindt Voorlichtingsmaterialen

Een greep uit onze materialen

Rondom MS

Ons magazine, dat drie keer per jaar zo breed mogelijk over MS informeert. Over mensen met MS en mensen die zich daarvoor inzetten. Lees tussen de foto’s door over acties, ontwikkelingen, onderzoek, aansprekende verhalen. Beeldend, inzichtelijk, met gevoel.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen leest u alles over onze activiteiten en resultaten in een specifiek jaar. Naast een algemene uiteenzetting over MS dus ook informatie over voorlichting, fondsenwerving en verstrekte subsidies, plus uiteraard ons financieel jaarverslag.

Wetenschapskatern

Informeert jaarlijks over de wetenschappelijk onderzoeken die in dat specifieke jaar door de Stichting MS Research zijn gefinancierd. Is ontstaan als bijlage bij het jaarverslag.

Digitale nieuwsbrief

Onze periodieke digitale uitgave. Meld u hier aan en u bent en blijft direct op de hoogte van nieuws op het gebied van MS-onderzoek, evenementen en acties voor Stichting MS Research!

Op locatie

Op verzoek geven wij presentaties op locatie: op basisscholen, beurzen, sportverenigingen, serviceclubs… MS Research geeft graag en enthousiast voorlichting over de ziekte MS en over het werk van de Stichting. Vaak leiden deze presentaties tot weer een mooie nieuwe actie voor MS Research!