Vrijwilligers

Naast medewerkers en directie zetten twee vaste vrijwilligers zich het hele jaar in voor de Stichting; één op het gebied van de administratie, één voor diverse hand- en spandiensten in en rondom het gebouw. Tevens kan de Stichting tijdens evenementen rekenen op een vaste groep vrijwilligers. Deze bestaat uit vrienden van de Stichting en/of familie/vrienden van medewerkers. De inzet van deze vrijwilligers is voor de Stichting erg belangrijk. Bestuur, directie en medewerkers hebben grote waardering voor de bijzondere loyaliteit die vrijwilligers hebben voor onze organisatie.


Behalve diverse zeer betrokken mensen die zich incidenteel inzetten voor onze doelen, kunnen we altijd rekenen op:
  • De heer P.G.B. (Peter) Ammerlaan
  • Mevrouw M.I. (Mayra) de Haas-van Heeswijk