Wetenschappelijke Raad

Advies en beoordeling voor onderzoek naar multiple sclerose
De Wetenschappelijke Raad adviseert het bestuur van Stichting MS Research over manieren om gericht wetenschappelijk onderzoek in Nederland te stimuleren en de samenhang ervan te versterken.

Zo beoordeelt de Raad alle onderzoeksvoorstellen die Stichting MS Research ontvangt. Voorstellen voor meerjarige onderzoeksprojecten worden door de Raad voorgelegd aan buitenlandse deskundigen op het gebied van MS onderzoek. De Wetenschappelijke Raad bewaakt ook de voortgang van onderzoeksprojecten nadat deze zijn gehonoreerd. Zij beoordeelt de behaalde resultaten aan de hand van rapportages halverwege en na afloop van een project.

Deskundig en betrokken bij multiple sclerose

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit personen met deskundigheid op de diverse deelgebieden waarbinnen onderzoek naar de ziekte MS plaatsvindt: van klinische neurologie tot neurowetenschappen tot immunologie. Elk lid van de Wetenschappelijke Raad heeft een warme belangstelling voor en nauwe betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van MS.

Leden Wetenschappelijke Raad:

Prof. dr. R.A.W. van Lier, voorzitter (Sanquin, Amsterdam)

Prof. dr. C.J.M. de Vries, vice-voorzitter (Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam)

Prof. dr. J. Bauer (Brain Research Institute, Wenen, Oostenrijk)

Dr. A.M.W. van Dam (Amsterdam UMC - locatie VUmc, Amsterdam)

Prof. dr. B.J.L. Eggen (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Prof. dr. A. Goris (KU Leuven, Leuven, België)

Prof. dr. B. Jacobs (Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam)

Prof. dr. J. Killestein (Amsterdam UMC - locatie VUmc, Amsterdam)

Dr. H.M. Schrijver (Westfries Gasthuis MS Centrum Hoorn)

Prof. dr. P. Stinissen (Universiteit van Hasselt, Diepenbeek, België)

Prof. dr. Y.D. van der Werf (Amsterdam UMC - locatie VUmc, Amsterdam)

 

Schematische weergave beoordelingsprocedure: