Wetenschapskatern 2016

Het digitaal wetenschapskatern bevat een opsomming van de onderzoeksubsidies gefinancierd door Stichting MS Research. Dit betreft alle projecten die zijn toegekend, lopen of zijn afgerond in 2016. De informatie op deze website vervangt het gedrukte wetenschapskatern dat de Stichting in voorgaande jaren heeft uitgebracht.

De projecten zijn gerangschikt per doel: onderzoek naar de oorzaken van MS, onderzoek naar de behandeling van MS; onderzoek ter verbetering van de diagnose & verloop van MS; onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Naast het doel, de titel en naam/namen van betrokken onderzoeker(s), is ook de subsidievorm weergegeven. Voor meer informatie over een specifiek project, klikt u simpelweg op betreffende titel. De omschrijving van elk project bevat het belang van het onderzoek, de gebruikte methode, de (verwachte) resultaten en de impact.

Een meerjarig onderzoeksproject resulteert vaak in een proefschrift waarop een onderzoeker in opleiding promoveert. Hier treft u het overzicht van de proefschriften uit 2016.   

Project nummer Doel Titel Onderzoeker (instituut) Subsidievorm
09-691MS

ledttersd

De verdeling van energiefabrieken in de zenuwen: de rol van kinesins in
de neurodegeneratie bij MS
Hoogenraad (UU, Utrecht) en Hintzen (ErasmusMC, Rotterdam) Meerjarig project
09-693MS   Littekenvorming bij MS: De rol van het enzym weefseltransglutaminase van Dam (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
10-723MS    Welke rol spelen microglia, de immuncellen van het zenuwstelsel, in
MS?
Eggen en Boddeke (UMCG, Groningen) Meerjarig project
10-726MS    Pre-actieve laesies: de sleutel tot het herstel van ontstekingen? Amor (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
11-767MS    De therapeutische rol van galectine-4 in de aanmaak van myeline in
MS
Baron en Hoekstra (UMCG, Groningen) Meerjarig project
12-793MS           Neurosteroiden als neuroprotectieve, pro-myelinisatie en
ontstekingsremmende factoren in MS
Luchetti (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
13-830MS      Functionele kenmerken van microglia in normaal-ogend MS
hersenweefsel
Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
14-857MS    Het opzetten van een humaan kweekmodel met grijze stof
pathologie
van Horssen (VUmc, Amsterdam) Pilot project
14-861MS    Mogelijkheden om de schade bij MS te herstellen: het
verwijderen van een obstakel
Baron (UMCG, Groningen) Pilot project
14-875MS    De rol van afweercellen geïnfecteerd door het Epstein-Barr virus bij de
ontwikkeling van MS
van Luijn en Hintzen (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
14-876MS    Leidt schade aan hersenweefsel tot meer schade? Vrenken en Pouwels (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
14-878MS    Een verstoorde controle van ontsteking is de drijvende factor achter
progressie van MS
Kooij (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
14-880MS    Man-vrouw verschillen bij MS Huitinga (Nederlandse Hersenbank, Amsterdam) Meerjarig project
15-891MS    Grijze en witte stof remyelinisatie: de rol van het eiwit LXRβ Werkman (UMCG, Groningen) en Mailleux (Hasselt Universiteit, België) Pré-pilot project
15-893MS    Het vinden van nieuwe therapeutische doelwitten in progressieve MS van Eggen (UMCG, Groningen) Pilot project
15-904MS    Verschillen tussen eigenschappen van gliacellen in de hersenen
van mensen met MS
van Dam (VUmc, Amsterdam) en Boddeke (UMCG, Groningen) Meerjarig project
16-935MS    Gebruik maken van natuurlijke variatie voor het bestuderen van microglia
in MS
Holtman (University of California, San Diego, USA) Gemmy & Mibeth Tichelaar Award
16-954MS    Expertisecentrum cognitie bij MS Geurts en Hulst (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
09-694MS    Het gebruik van primitieve stamcellen (iPS cellen) om herstel van myeline
te bewerkstelligen
Copray (UMCG, Groningen) Meerjarig project
13-833MS    Kan MS worden tegengegaan door het aanschakelen van de immuunremmer
VISTA?
Laman (UMCG, Groningen) Meerjarig project
14-852MS    Omvorming van astrocyten tot nieuwe oligodendrocyten rondom MS
laesies
Copray (UMCG, Groningen) Pilot project
15-898MS   TNFR2 als een aangrijpingspunt voor de behandeling van MS Eisel, Laman en Baron (UMCG, Groningen) Meerjarig project
11-752MS    Minuscule MS biomarkers voor MS progressie Withoff en Meilof (UMCG, Groningen) Meerjarig project
12-807MS   Nationaal Kinder MS Centrum Hintzen (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
13-820MS   Progressieve MS ontcijferd: De prognostische waarde van degenerende
netwerken
Schoonheim (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
14-865MS   Maken ontstekingscellen van mensen met MS meer
weefseltransglutaminase?
van Dam (VUmc, Amsterdam) Pilot project
15-890MS   Een slim computersysteem voor het vinden van diffuse witte stof schade Platel (Radboud UMC, Nijmegen) en Vrenken (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-926MS   Vloeibare biopten voor de diagnostiek en behandeling van MS Killestein en Würdinger (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-927MS   Nationaal Kinder MS Centrum - vervolg Hintzen en Neutenboom (Erasmus MC, Rotterdam) Meerjarig project
16-946MS   Vermoeidheid en relapses monitoren en voorspellen in alledaagse
setting
Killestein (VUmc, Amsterdam) Publiek-private samenwerking
16-955MS   Een scan om de afbraak van myeline bij personen met MS nauwkeurig te
meten
de Vries en Meilof (UMCG, Groningen) Programma Translationeel Onderzoek
09-678MS   Depressie bij MS: de effecten van cognitieve gedragstherapie via
internet
van Oppen (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
12-799MS Cognitieve achteruitgang en cognitieve revalidatie bij mensen met MS Hulst en Geurts (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
15-882MS Een onderzoek naar loopgerelateerde vermoeidheid bij mensen met MS de Groot (VUmc, Amsterdam) Pilot project
15-911MS Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness bij mensen met
MS (REMIND-MS)
de Jong (VUmc, Amsterdam) Meerjarig project
15-912MS Is de DYMUS een betrouwbare vragenlijst om te screenen op
slikproblemen bij MS?
Geytenbeek (VUmc, Amsterdam), Ruhaak (Nieuw Unicum, Zandvoort) en Bogaardt
(University of Sydney, Australië)
Pilot project
16-918MS WHEREABOUTS: moderne technologie voor het meten van sociale activiteiten de Groot (VUmc, Amsterdam) Pilot project
16-949MS Verbeteren van cognitieve vaardigheden bij MS patiënten door
middel van zwak wisselstroomstimulatie: een haalbaarheidsstudie
Ćurčić-Blake en Aleman (UMCG, Groningen) Pilot project