Zorg

De Stichting heeft op diverse niveaus te maken met aan de overheid gerelateerde zorgaspecten; het beleidsterrein volksgezondheid in het bijzonder.

 

Meer dan vroeger wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers in relatie tot zorg en zorgvoorzieningen. De lijn is: kanteling van een landelijk vastgesteld zorgaanbod in geval van aandoeningen en/ of beperkingen, en de aanspraken in die gevallen, naar persoonsgerichte noden, al dan niet ingevuld via gemeentelijke financiering, om maximale participatie in de samenleving te kunnen voorzetten.

 

De hierop aansluitende (sinds 1 januari 2014) hervormingen van de langdurige zorg, dat wil zeggen de overheveling van de AWBZ naar de WMO, hebben onvermijdelijk gevolgen voor mensen met MS. Hierbij valt te denken aan de hulp in de huishouding, begeleiding en persoonlijke verzorging en verpleging.

 

De Stichting werkt nauw samen met de MS Vereniging om de belangen van mensen met MS hierbij zo goed mogelijk te behartigen. Lees hier meer over de Vereniging.

 

Binnen dezelfde collegiale samenwerking met de MS Vereniging, spreken we rechtstreeks met vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS als het gaat om kwaliteitsregistratie. Direct samenhangend hiermee is de toegankelijkheid tot de zorg c.q. medicatie voor mensen met MS, bijvoorbeeld aan de ‘Ronde Tafel MS’.

 

Stichting MS Research zet zich in voor een optimale inrichting van zorg aan mensen met MS. Ten aanzien van dit laatste werkt MS Research samen met Nieuw Unicum, een MS-expertisecentrum voor mensen met MS. In Nieuw Unicum verblijven ruim 120 mensen met MS. Zij krijgen hier huisvesting, behandeling en 24-uurszorg. Daarnaast is er nog weinig onderzoek verricht op het gebied van MS in het gevorderde stadium en is er ook op dit gebied samenwerking. Lees hier meer over Nieuw Unicum en/of bekijk de website van Nieuw Unicum. MS Research heeft over Nieuw Unicum een film gemaakt die hier te bekijken is.

In het magazine VOZ, december 2015, waren Liesbeth Kooij, Manager MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum en Alexander Rinnooy Kan, Lid Comité van Aanbeveling  Stichting MS Research, in gesprek over "Bevlogenheid bij het werken voor mensen met MS". Klik hier voor het magazine. Het artikel vindt u op pagina 16.

 

De foto betreft een luchtfoto van Nieuw Unicum