Disclaimer

De Stichting MS Research heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de websites waarnaar verwezen wordt. De informatie op deze website is van algemene aard en is niet bedoeld voor medische diagnose en behandeling. Voor persoonlijke en medische vragen dient u altijd uw behandelend arts te raadplegen.

Website gemaakt door: Sturdy Digital