Stichting MS Research onmisbaar

Stichting MS Research bevordert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossingen voor MS op diverse manieren. Als eerste stimuleren wij de continuïteit van MS-onderzoek in Nederland met zogenaamde programmasubsidies en MS-fellowships. Ook subsidiëren wij meerjarige onderzoeksprojecten, eenjarige pilots en verschillende persoonsgebonden subsidies voor jong talent. Als derde bevorderen wij nationale- en internationale samenwerking, bijvoorbeeld door het organiseren van de MS-onderzoeksdagen. Tot slot maken wij de impact van (gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar.

TypeWatImpact
OnderzoeksprogrammaStructurele subsidie voor drie MS-centra en de Hersenbank voor MS • Continuïteit en kwaliteit van MS-onderzoek in NL.
• Samenwerking tussen laboratorium en kliniek.
MS-fellowship & MS-leerstoel4-jarige persoonsgebonden onderzoekbeurs• Talent blijft behouden voor MS-onderzoek.
• Continuïteit en kwaliteit van MS-onderzoek in NL.
Meerjarig projectSubsidie voor 3-6-jarig onderzoek• Uitvoering van relevant en kwalitatief onderzoek naar MS.
Eenjarig projectSubsidie voor pilotproject of MS Out-of-the-Box Grant• Innovatieve ideeën worden getest.
Subsidies voor jonge onderzoekersGlobal MS Research Booster Award, pré-pilot subsidie, Monique-Blom de Wagt Grant of bijdrage aan werkbezoek- of stage in het buitenland of drukkosten proefschrift• Junior onderzoekers geïnspireerd en behouden voor het MS-onderzoek.
• Betrokkenheid van onderzoekers bij Stichting MS Research.
• Stimulans voor internationale samenwerking.
(Inter-) nationale samenwerkingSubsidie voor ziekte-overstijgend onderzoek, publiek-private samenwerking, translationeel onderzoek of de International Progressive MS Alliance• Aansluiting bij ontwikkelingen in het veld.
• Bundeling van krachten en expertise.

MS-onderzoeksdagen

Ontmoetingen, samenwerkingen verkennen en de laatste onderzoeksresultaten delen; dit zijn de belangrijkste activiteiten op de jaarlijkse MS-onderzoeksdagen. Stichting MS Research organiseert deze wetenschappelijke bijeenkomst voor MS-professionals uit Nederland en België. Tijdens de MS-onderzoeksdagen staat één ding voorop: hoe kunnen we samen meer stappen vooruit maken in het onderzoek naar MS.

Het is dé plaats voor jonge en ervaren onderzoekers om kennis met elkaar te delen. Het geeft onderzoekers de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen, inspiratie op te doen en samenwerkingen op zetten of te versterken.

Met regelmaat worden de MS-onderzoekdagen gecombineerd met de Dag voor mensen met MS. Tijdens het populaire onderdeel ‘meet-the-scientist’ gaan mensen met MS en hun naasten in een kleine setting in gesprek met onderzoekers. Informatief en inspirerend voor iedereen aan tafel.