Sponsoring of partnerschap

Als Stichting MS Research zijn we zeer geholpen als uw bedrijf ons werk wil sponsoren of partner wil worden. Dat kunt u in geld en/of in natura doen. Denk aan sponsoring van evenementen of congressen, zoals onze landelijke MS-onderzoeksdagen of (regionale) patiëntendagen. Graag bespreken we meer voorbeelden van samenwerking met u, van eenmalige tot langdurige en structurele. Mail voor een afspraak naar fondsenwerving@msresearch.nl.

Partnerschap is een kwestie van samen, niet van enkel geven.
Wij zullen altijd zoeken naar een optimale samenwerkingsvorm voor uw organisatie. Het gaat dus om maatwerk en partnerschap in de ware betekenis van het woord. Integriteit staat daarbij centraal.
De voordelen van sponsoring/partnerschap voor u:
– u versterkt uw imago als ‘sociaal betrokken bedrijf’;
– u vergroot uw naams- of merkbekendheid;
– u vergroot de bedrijfstrots van uw medewerkers.

Kom in actie met uw bedrijf

Zelf een actie organiseren is leuk én geeft ook uw medewerkers een goed gevoel. Want naast het geld dat u bijeenbrengt voor Stichting MS Research gaat het ook hierom:

 • de betrokkenheid van uw medewerkers, met en bij elkaar;
 • het gevoel dat je samen iets betekent voor de samenleving en een mooie bijdrage hieraan levert.

Hoe kunnen we u helpen om van uw idee een succes te maken?

Er zijn zo veel acties mogelijk! U ziet hier maar een selectie:

 • Een bedrijfsfeest met een veiling of loterij (de opbrengst gaat naar Stichting MS Research)
 • Een sponsorloop of sportieve zeskamp
 • Een jubileumfeest van de onderneming
 • Een opening van het bedrijf (een bijdrage aan Stichting MS Research vervangt allerlei cadeaus)

We helpen u graag bij de invulling en uitvoering van een evenement of activiteit: zowel bij de uitwerking van de ideeën als bij promotiematerialen. Uiteraard vertellen we tijdens de bijeenkomst of activiteit graag iets over de doelen van Stichting MS Research en de besteding van het geld. En doen we natuurlijk ons best om van de overhandiging van een cheque een mooi trots moment te maken. We bespreken het allemaal graag met u. U kunt ons bereiken op 071 5 600 500 of fondsenwerving@msresearch.nl.

Word bedrijfsdonateur

Onderzoeksprojecten en programma’s bestrijken meerdere jaren. Als bedrijfsdonateur steunt u Stichting MS Research structureel en geeft u ons de zekerheid van en vooraf inzicht in onze inkomsten. Voor ons ook meer dan welkom, want Stichting MS Research werkt zonder overheidssubsidie.

We beseffen dat een bedrijfsdonateurschap maatwerk is. Geen bedrijf is hetzelfde en ook úw bedrijf heeft weer een eigen aanleiding om te doneren. Met die verschillen hebben wij veel ervaring. We kunnen in goed overleg samen bepalen hoe we het voor u vorm kunnen geven. Belt u ons even op 071-5600 500?

Doneren aan Stichting MS Research gaat zo:

 • Klik op doneer nu; hier kunt u eenmalig een bedrag doneren
 • U kunt ons ook machtigen om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Regel het direct via het doneerformulier of via een schriftelijk verzoek per brief naar Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, of per e-mail: info@msresearch.nl of telefonisch: 071 5 600 502. U bepaalt zelf de frequentie van uw periodieke donatie: bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.
 • Per overboeking op IBAN-bankrekening NL36 INGB 0004 94 1716 t.n.v. Stichting MS Research, o.v.v. ‘bedrijfsdonatie’.

Stel uw eigen salarisdonatieprogramma samen

Via het salarisdonatieprogramma geven werknemers aan dat zij een deel van hun salaris automatisch doneren aan Stichting MS Research. De werknemer geeft op een formulier (zie download onderin pagina) aan hoe groot dat bedrag mag zijn. Maandelijks maakt het bedrijf het gezamenlijk gespaarde bedrag automatisch over naar onze Stichting. Veel bedrijven verdubbelen deze bijdrage.

De fiscus helpt

Deze donaties zijn voor het bedrijf aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (binnen de geldende wettelijke regels). De werknemer kan zijn (salaris)donaties aftrekken van de belasting, op deze twee voorwaarden:

 1. Het totaal van de giften in één jaar blijft tussen de 1% en 10% van zijn bruto-jaarinkomen &
 2. Het gaat om minimaal 60 euro.

Het exacte fiscale voordeel hangt af van de belastingschijf waarin de werknemer valt.

Bespreek het salarisdonatieprogramma

Het salarisdonatieprogramma is een mooi concept dat goed vorm te geven is. We bespreken het graag met u,  of uw werknemer of werkgever. Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact met ons opnemen via 071 5 600 500 of fondsenwerving@msresearch.nl.