Over de VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de VriendenLoterij maken deelnemers tijdens de wekelijkse Bingotrekking kans op de hoofdprijs van 100.000 euro, en nog vele andere mooie (geld)prijzen. Daarbij hebben deelnemers de mogelijkheid om voor een zelfgekozen maatschappelijke organisatie mee te spelen. Inmiddels spelen 1,1 miljoen deelnemers mee voor 57 goede doelen en bijna 3.500 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij al ruim 1,8 miljard euro aan goede doelen geschonken.

Stichting MS Research heeft al veel projecten kunnen steunen dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij. Tot 2026 ontvangt de Stichting MS Research als een van de 62 vaste goede doelen jaarlijks 200.000 euro van de VriendenLoterij. Ook zijn een aantal bijzondere extra projecten ondersteund dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij.

Ik wil meespelen en ondersteun hiermee MS-onderzoek. 

 

 

Per januari 2022 kost een lot € 14,50 per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar. Op vriendenLoterij.nl/speluitleg staat meer informatie. 

2018 – Project Y – € 610.000 – MS Centrum Amsterdam

MS is nu nog onvoorspelbaar en daarom moeilijk behandelbaar. Project Y creëert een uitzonderlijke dataset (“een wetenschappelijke goudmijn”) waarvan vele onderzoekers in binnen- en buitenland gebruik kunnen maken om MS voorspelbaarder en beter behandelbaar te maken. De uitkomst van Project Y is van belang voor alle 2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd en voor iedereen die de ziekte in de toekomst treft. “Als we weten welke ziektemechanismen het ziektebeloop bepalen, kunnen we gerichter ingrijpen om iedereen een gunstig verloop te geven”, aldus prof.dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het MS Centrum Amsterdam.

2017 – Brainwash – € 466.000 – MS Centrum Noord Nederland

De huidige medicijnen tegen MS zijn beperkt effectief, mede omdat onderliggende mechanismen voor de progressie van de ziekte nog onbekend zijn. Het is daarom noodzakelijk het ziekteproces bij MS te bestuderen met cellen van personen met MS. Met de recent ontwikkelde innovatieve iPS-cel techniek kunnen we nu uit ieder celtype in het laboratorium ook hersencellen maken. Dit biedt de mogelijkheid om ‘MS-hersenen’ in een kweekschaal na te bouwen en buiten het lichaam van de patiënt te onderzoeken. Met dit onderzoek wordt een MS-celbank opgebouwd voor hersencellen, gemaakt uit cellen verzameld uit urine. Vervolgens wordt met de nieuwe hersencellen een stukje van de hersenen van die persoon nagebouwd. Op deze wijze kan het Centrum nieuwe therapieën ontwikkelen en medicijnen sneller en beter testen. Lees meer over Brainwash.

2014 – Man-vrouw verschillen bij mensen met MS – € 295.000 – De Nederlandse Hersenbank voor MS

Het beloop van multiple sclerose (MS) is bij iedereen anders. Ook reageren mensen met MS verschillend op therapieën. Tevens zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Minder mannen dan vrouwen krijgen MS, maar wanneer mannen MS krijgen, is het beloop vaak ernstiger. Het doel van het onderzoek is om te kijken of in het hersenweefsel van MS-hersendonoren de verschillen in MS-hersenafwijkingen samenhangen met de verschillen in het beloop van de ziekte. En of hormonen een rol spelen in deze man-vrouw verschillen. Hiervoor is het hersenweefsel dat ondergebracht is bij de Nederlandse Hersenbank voor MS essentieel.

Lees meer over dit project.

2012 – Nationaal Kinder MS Centrum – € 480.000 – ErasMS Rotterdam

De diagnose MS is veel lastiger te stellen bij kinderen dan bij volwassenen. Kinder MS heeft een andere beloop en er zijn een aantal op MS lijkende ziektevarianten die een andere behandeling vereisen. Om een goed beeld te krijgen hoe vaak deze ziektebeelden voorkomen in Nederland, werkt het ErasMS samen met andere ziekenhuizen in Nederland en het buitenland. Om goed antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vragen is het belangrijk gedetailleerde informatie te verzamelen over kinderen met (vermeende) MS en hen vanaf de eerste aanval gedurende een langere periode te volgen.

Voor meer informatie bezoek de website van het Kinder MS Centrum.

Nationale Postcode Loterij

Ook de Nationale Postcode Loterij steunt het MS-onderzoek: Stichting MS Research is één van de goede doelen die door deze organisatie gesteund wordt.

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Nationale Postcode Loterij

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 149 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,1 miljard euro aan mens en natuur geschonken. UNICEF, Voedselbanken Nederland, het Rode Kruis, Natuurmonumenten, KWF Kankerbestrijding, Stichting AAP en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO).Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.