Goed besteed

Stichting MS Research staat voor kwaliteit, doelgericht, integriteit, betrouwbaarheid en verbinding. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gift goed wordt besteed.

Waar zijn we trots op

Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren van onderzoek het hoofddoel van onze Stichting. Het kost minimaal € 80.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In 41 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 74 miljoen toegekend aan ruim 410 onderzoeksprojecten en programma’s. Daarnaast steunt de Stichting de academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek structureel.

Wist u dat gemiddeld 1518 donateurs samen 1 jaar MS-onderzoek mogelijk maken?

Meer weten over hoe MS-onderzoek werkt?

Er zijn bemoedigende resultaten behaald: het diagnosetraject is sterk verbeterd, het ontstaan en het verloop van de ziekte zijn beter in kaart gebracht en de behandeling en de kwaliteit van de zorg zijn vooruitgegaan. Puzzelstukjes van de oorzaak zijn gevonden, maar de puzzel is nog niet gelegd. Er is diverse medicatie beschikbaar en meer is in ontwikkeling. Diverse vormen van behandeling, bijv. cognitietraining en sliktherapie, verbeteren de kwaliteit van leven. Daarnaast heeft de inzet van de Stichting er (mede) voor gezorgd dat de algemene bekendheid van de ziekte MS is vergroot, waardoor het begrip voor mensen met MS verbeterd is en zijn samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en kliniek ontstaan.

Resultaten MS-onderzoek

Waarom reserveren wij geld voor onderzoek?

Onderzoek helpt MS de wereld uit. MS-wetenschappers wereldwijd schatten in dat het zeker nog 20 jaar zal duren voordat de uiteindelijke oplossingen voor alle vormen van MS gevonden zijn. Stichting MS Research wil voor nu fondsen beschikbaar stellen voor wetenschappelijk MS-onderzoek, maar ook zorgen voor de continuïteit van het onderzoek en behoud van expertise. Daarmee legt Stichting MS Research een basis voor de jaren die nog nodig zijn om oplossingen te vinden. Oplossingen voor alle mensen met MS, en voor alle vormen van deze chronische ziekte.

Stichting MS Research steunt op structurele basis deze continuïteit en kwaliteit van MS-onderzoek door middel van meerjarige programmasubsidies, MS-fellowships en de subsidie Nationaal Kinder MS Centrum. De programmasubsidies worden beschikbaar gesteld vier centra: MS Centrum Amsterdam, ErasMS MS-centrum Rotterdam, MS Centrum Noord Nederland en de Nederlandse Hersenbank voor MS. Daarnaast financieren wij jaarlijks ook minimaal twee meerjarige onderzoeksprojecten, 2 à 3 subsidies voor verkennend onderzoek van maximaal 1 jaar en verschillende subsidies voor jong talent.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze structurele steun hét verschil maakt bij het vinden van de oorzaken en behandelingen van MS. Om dit onderzoek te kunnen garanderen houden wij altijd een bedrag voor drie tot vier jaar onderzoek (de jaren dat deze toegekende subsidies lopen) als reserve. Dit lijkt veel, maar in een periode van minder of geen giften zou dit bedrag binnen 4 jaar aan subsidies besteed en dus ‘op’ zijn. Met het gereserveerde bedrag kunnen we de MS-centra nog 4 jaar blijven steunen en de fellowships en meerjarige projecten die zijn gestart afronden. Dit geeft onderzoekers die zich verbonden hebben aan dit onderzoek de minimale zekerheid die nodig is om hun onderzoekslijnen draaiend te houden. De COVID-19 pandemie illustreert het belang van deze reserve. De afgelopen twee jaren kwamen activiteiten tot stilstand en zagen wij het geefgedrag van donateurs veranderen. Welke financiële gevolgen externe factoren, zoals COVID-19, op de lange termijn hebben is onzeker.

Alleen met de blijvende steun van onze donateurs kunnen wij de continuïteit van het MS-onderzoek in Nederland voor de komende jaren waarborgen en nieuwe onderzoeksprojecten financieren.

Visie en missie

Onderzoek helpt MS de wereld uit. Dat is de visie van Stichting MS Research. Onze missie is het bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek zodat de gevolgen van multiple sclerose (MS) behandelbaar zijn, de oorzaken van MS gevonden worden, mensen van MS kunnen genezen en MS uiteindelijk voorkomen kan worden.

Wat zijn onze ambities?

Wij zijn trots op wat er bereikt is, maar zullen blijven staan voor onze visie dat onderzoek er voor gaat zorgen dat er een MS-vrije wereld kan ontstaan. Om dit te bereiken hebben wij vier kerndoelen opgesteld en hierbij aansluitende kerntaken. Door deze kerntaken uit te voeren komen wij stapje voor stapje, puzzelstukje voor puzzelstukje, dichterbij een MS-vrije wereld.

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Bekijk hier ons Meerjarenbeleidsplan. Hier vindt u niet alleen onze onze kerndoelen, kerntaken maar ook onze visie en missie op een rijtje.