Wat is het ziekteverloop van MS?

Het ziekteverloop bij MS is erg onzeker. De chronische ziekte verloopt bij iedereen anders. Zo kan het zijn dat sommige mensen jaren na de diagnose nog steeds weinig klachten ervaren, terwijl anderen al vrij snel achteruitgang merken. Afhankelijk van de vorm van MS kunnen sommige klachten ook weer (gedeeltelijk) verdwijnen na verloop van tijd. Een van de meest frustrerende aspecten van de ziekte is dat het verloop zo onvoorspelbaar is: niemand weet welke symptomen zullen optreden, wanneer ze zullen optreden en hoelang ze zullen aanhouden. Onzekerheid is daardoor een gevoel dat alle mensen met MS kennen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe het kan dat de verschillen in het verloop van de ziekte tussen mensen met MS zo groot zijn.

Wat zijn de eerste symptomen van MS?

De eerste symptomen van MS zijn afhankelijk van de plek in het centrale zenuwstelsel waar ontstekingen ontstaan. Dit is daardoor bij ieder persoon anders. Bovendien is het lastig om MS direct te herkennen, omdat symptomen zoals bijvoorbeeld wazig zien, tintelingen, duizelingen of moeheid komen ook bij andere ziekten voorkomen. Alleen een neuroloog kan samen met een neuro-radioloog de diagnose MS betrouwbaar stellen op basis van de klachten, een lichamelijk onderzoek en een of meer MRI-scans.

blaasproblemen bij vrouw, ze heeft haar handen voor haar blaas
Blaasproblemen is een veel voorkomende klacht bij MS patiënten

Wat is een schub?

Van een schub spreek je wanneer er nieuwe MS-klachten ontstaan en/of bestaande klachten sterk toenemen en deze langer dan 24 uur aanhouden. Klachten die vaak voorkomen bij een schub zijn: verminderd gezichtsvermogen, vermoeidheid, gevoelsstoornissen, minder kracht in armen of benen, stuurloosheid, blaasproblemen of moeite met praten. Klachten van een schub herstellen meestal vanzelf weer. Hoe snel iemand herstelt, varieert van dagen tot weken en soms zelfs maanden. Soms is de behandeling van een schub wenselijk. Bestaande klachten kunnen ook plotseling verergeren door koorts, een infectie of heftige warmte. In dit geval zijn de klachten tijdelijk en verdwijnen binnen een paar uur tot paar dagen. Men spreekt dan van een pseudoschub.

Wat is de prognose bij MS?

Hoe de MS zich bij elke individuele patiënt zal ontwikkelen, is in het begin moeilijk te voorspellen. Het ziekteverloop is afhankelijk van vele factoren, zoals de vorm van MS, aard van de symptomen, geslacht en behandeling. In het slechtste geval raakt iemand binnen enkele jaren blijvend invalide, in het gunstigste geval gebeurt dit nooit.

In het algemeen is de prognose bij MS de afgelopen decennia sterk verbeterd dankzij medicatie, nieuwe behandelingen en betere zorg. Er zijn diverse middelen die de ziekte remmen en het aantal en de ernst van de terugvallen bij RRMS kan verminderen. Door tijdig te starten met een behandeling, kan blijvend verlies van functies worden uitgesteld of soms zelfs voorkomen. Helaas is er nog niet voor alle vormen van MS een effectieve behandeling. Zo is er op dit moment slechts één ziekteremmend medicijn voor progressieve MS, met een beperkte effectiviteit.

Naast de ziekte-onderdrukkende medicatie is er een scala aan medicijnen en (revalidatie)therapieën voor de behandeling van de verschillende symptomen van MS, zoals blaasproblemen, pijn, spasmen, seksuele problemen, loopklachten, slikproblemen en vermoeidheid. Ook deze behandelingen worden steeds beter. Daarbij is er steeds meer aandacht voor de gunstige effecten van een gezonde leefstijl, gezond eten, bewegen en niet roken.

Is MS een dodelijke ziekte?

MS is geen dodelijke ziekte. Het is een chronische, progressieve aandoening die vaak levenslang zorg dan wel medicatie behoeft. De levensduur van de meeste mensen met MS wijkt, afhankelijk van de vorm, nauwelijks af van gezonde mensen. Gemiddelden zeggen uiteraard niet alles en de situatie van iedere persoon met MS is anders. In zeldzame gevallen kan het wel zo zijn dat iemand aan de gevolgen van MS overlijdt. Dankzij recente vorderingen op medisch gebied lijkt het verschil tussen gezonde mensen en mensen met MS in levensverwachting kleiner te worden.