MS-onderzoek

Ik hoor vaak dat mensen zeggen dat er geen behandeling is voor cognitieve klachten, maar dat is niet waar! Mijn uiteindelijke doel is zelfs voorkomen dat mensen met MS cognitieve klachten krijgen.”

Hanneke Hulst, neurowetenschapper, houdt zich bezig met onderzoek naar cognitieve achteruitgang bij MS.

Onderzoek dat wij financieren
Wat is er tot nu toe bereikt?
Wie doen MS-onderzoek?
Hoe stimuleren wij onderzoek?
Hoe werkt MS-onderzoek?
Voor professionals

MS-onderzoek dankzij Stichting MS Research

Stichting MS Research bevordert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor (leven met) MS. Al meer dan 40 jaar is onderzoek ons belangrijkste doel. In totaal heeft onze Stichting ruim 72 miljoen euro besteed aan circa 398 programma’s en projecten.

Dankzij onderzoek is de kennis over het ziekteverloop, behandelingen en de oorzaken van MS gegroeid. De Stichting heeft ook een onmisbare bijdrage geleverd aan de opbouw van MS Centrum Amsterdam, MS Centrum ErasMS, MS Centrum Noord Nederland en de Nederlandse Hersenbank voor MS. Het bundelen van onderzoek en kennis in deze MS-centra zorgt mede voor betere zorg voor mensen met MS.

Wij subsidiëren alleen het wetenschappelijk onderzoek dat van hoge kwaliteit en relevantie is voor MS. Daarom worden alle onderzoeksvoorstellen getoetst door de wetenschappelijke raad. Ook nadat een subsidie is toegekend hanteren wij een zorgvuldige procedure voor het monitoren van de voortgang en resultaten. Zo zorgen wij ervoor dat de aan ons toevertrouwde giften goed en zorgvuldig worden besteed.

MS-onderzoek vraagt om structurele steun

Professionals verwachten dat het nog decennia duurt voordat de uiteindelijke oplossingen voor MS gevonden zijn. Dit vraagt om een langdurige en weloverwogen investering in het MS-onderzoek. Daarom financiert Stichting MS Research structureel de onderzoeksprogramma’s van drie academische MS-centra en de Nederlandse Hersenbank voor MS. Continuïteit van het MS-onderzoek heeft dus onze hoogste prioriteit. Dit doen wij ook door uitmuntende onderzoekers te ondersteunen met een MS-fellowship of MS-leerstoel.

Jaarlijks investeert onze Stichting gemiddeld 3 miljoen euro in nieuwe en lopende onderzoeken. Dit geld verdelen we over programma’s, meerjarige projecten en eenjarige pilots. Daarnaast hebben we ook grote en kleine persoonsgebonden subsidies voor jong talent. Bekijk alle onderzoeken die wij financieren.

Naast onze subsidies stimuleert onze Stichting het MS-onderzoek ook op andere manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijks congres voor professionals, de MS-onderzoeksdagen. Tot slot maken wij de impact van onderzoek zichtbaar voor een breed publiek. Zo staat op onze website een inkijkje in de nieuwe inzichten die het onderzoek, (mede) gefinancierd door Stichting MS Research, heeft opgeleverd. Door te investeren in onderzoek verbetert de levenskwaliteit van mensen met MS die nu leven en komt de oplossing voor alle vormen van MS dichterbij.

Het onderzoek dat wij financieren heeft drie doelen:

Het vinden van de oorzaken van MS

Het verbeteren van de diagnose en voorspellen van het verloop van MS

Het ontwikkelen en testen van behandelingen voor MS

Bekijk hier hoe je de ondertiteling kan aanzetten in je browser

Speelt u een YouTube-video af op de computer? Zet de ondertiteling dan aan met de knop  icoon ondertiteling rechtsonder. Ziet u de knop niet? Klik dan eerst op de video zodat ook de afspeelbalk in beeld komt. De knop staat daar rechtsonder.

Staat de ondertiteling niet in de gewenste taal ga dan naar de instellingen knop icoon instellingen rechtsonder. Kies voor ondertiteling, automatisch vertalen en zoek de gewenste taal in de lijst.

 

ms tijdslijnMS Tijdslijn

Bekijk hier onze uitgebreide tijdslijn. Deze tijdslijn geeft een duidelijk en mooi overzicht van ontwikkelingen in onderzoek naar MS door de tijd heen.

MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor multiple sclerose (MS) financiert en stimuleert nu en in de toekomst.

Website gemaakt door: Sturdy Digital