Informeren over MS-onderzoek

Stichting MS Research organiseert zelf regelmatig bijeenkomsten. Daarnaast zijn we regelmatig vertegenwoordigd op evenementen die georganiseerd worden door derden. Het doel van beide is hetzelfde: een groot publiek in staat stellen vragen rondom MS beantwoord te krijgen.

Dag voor mensen met MS

Onder eigen regie organiseert Stichting MS Research in principe jaarlijks een bijeenkomst bestemd voor mensen met MS en hun naasten. Het event heet: ‘Dag voor mensen met MS’. Elk jaar wordt getracht de dag op een andere locatie in het land te laten plaatsvinden. Op deze manier probeert de Stichting zo veel mogelijk mensen met MS in de gelegenheid te stellen de ‘Dag voor mensen met MS’ te bezoeken.

Regelmatig vinden de dagen gelijktijdig plaats met de MS-onderzoeksdagen, zo wordt op een laagdrempelige manier contact gelegd tussen mensen met MS en de wetenschap.

Op de ‘Dag voor mensen met MS’ informeren wetenschappers van de academische MS-centra en de Nederlandse Hersenbank, de aanwezigen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hun onderzoeksprogramma’s welke gefinancierd worden door Stichting MS Research.

Een geliefd onderdeel van de dag is het item ‘Meet-the-scientist’. Hierbij gaan mensen persoonlijk in gesprek met wetenschappers of artsen uit het MS-veld over uiteenlopende aan MS gerelateerde onderwerpen.

Naast wetenschappelijke onderwerpen wordt dikwijls ook aandacht besteed aan de overige doelstellingen van de Stichting zoals Fondsenwerving, Voorlichting en Zorg. Zo vertellen donateurs over hun fondsenwervende acties, worden publiekscampagnes en evenementen aangekondigd en toegelicht en wordt ingegaan op de laatste ontwikkelen op het gebied van zorg voor mensen met MS.

Meer informatie? Of wilt u zich alvast aanmelden voor de eerstvolgende Dag voor mensen met MS; stuur een e-mail naar communicatie@msresearch.nl