Multidisciplinair MS-veld

Onderzoek naar MS vindt meestal plaats in een universitair medisch centrum (UMC), dat wil zeggen een ziekenhuis bij een universiteit. In een UMC zijn patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek nauw met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt vaak plaats op de afdeling neurologie (hersenziekten), maar ook op andere afdelingen. Denk daarbij aan de afdeling immunologie (afweer), genetica (erfelijkheid), celbiologie of pathologie (ziekteleer). Er wordt ook onderzoek gedaan door andere onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, kleinere ziekenhuizen en door (farmaceutische) bedrijven.

Wist u dat gemiddeld 1518 donateurs samen 1 jaar MS-onderzoek mogelijk maken?

Bij het onderzoek zijn meestal wetenschappers en zorgverleners uit verschillende vakgebieden betrokken. Zoals bijvoorbeeld biologen, neurowetenschappers, neurologen, radiologen, immunologen, pathologen, genetici, epidemiologen, psychologen, MS-verpleegkundigen en revalidatieartsen.

Een onderzoeksgroep wordt gevormd door een groepsleider (principal investigator, ‘de professor’), één of meerdere gepromoveerde onderzoekers (zogenaamde postdocs), onderzoekers in opleiding (promovendus, OIO of AIO), analisten (laboranten) en ondersteunend personeel. Vaak zijn er ook studenten die stage lopen in het laboratorium aanwezig. Onderzoekers werken veel samen met onderzoekers uit andere groepen zowel binnen het eigen instituut als (inter-)nationaal.

In het MS-onderzoek binnen de MS-centra Amsterdam, Rotterdam en Noord Nederland is er een nauwe verbinding tussen onderzoek en zorg. Zorgprofessionals uit verschillende disciplines zijn betrokken bij de opzet en/of uitvoering van zowel fundamenteel als klinisch onderzoek. Dit heeft meerwaarde voor de kwaliteit van zowel de patiëntenzorg als het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen revalidatieonderzoekers van MS Centrum Amsterdam en logopedisten van MS-expertise centrum Nieuw Unicum op het gebied van behandeling van slikproblemen.

Academische MS-centra

De MS-centra van Amsterdam, Rotterdam en Noord Nederland zijn gespecialiseerd in onderzoek naar MS én zorg voor mensen met MS. In deze universitair medische centra is er een nauwe samenwerking tussen neurologen, gespecialiseerde MS-verpleegkundigen en andere deskundigen op het gebied van de diagnose en behandeling van MS. Het combineren van zorg en wetenschappelijk onderzoek, maakt dat de zorg voor mensen met MS steeds verder verbetert.

Dankzij donateurs kan Stichting MS Research deze academische top-centra en de Hersenbank voor MS structureel steunen. Met de zogeheten programmasubsidies draagt de Stichting bij aan de kwaliteit en continuïteit van het MS-onderzoek in Nederland en brengt daarmee een oplossing voor MS dichterbij. Naast de programmasubsidies worden ook projectsubsidies toegekend aan onderzoeksprojecten binnen de vier MS-centra.

groepsfoto van de medewerkers van MS Centrum amsterdam 2019
Onderzoekers van MS Centrum Amsterdam

MS Centrum Amsterdam – Stop progressie bij MS

Meer kennis over de geleidelijke achteruitgang bij MS staat centraal bij de onderzoekers van dit grootste MS-centrum van Nederland. Hun doel is om zowel de fysieke achteruitgang als problemen met het denkvermogen te stoppen. Verschillende projecten maken onderdeel uit van het programma en benaderen deze doelen vanuit een eigen invalshoek, maar zijn onderling sterk verbonden. Zo wordt het inzicht in de biologische processen vergroot, is het ziekteverloop beter te voorspellen en krijgen mensen met MS een betere behandeling en kwaliteit van leven.

Lees meer of geef direct voor onderzoek in MS Centrum Amsterdam.

Groepsfoto van medewerkers Nederlandse hersenbank
Medewerkers en onderzoekers van de Nederlandse Hersenbank voor MS

De Nederlandse Hersenbank voor MS, Amsterdam – Uniek materiaal voor MS-onderzoek wereldwijd

Het hersenweefsel van mensen met MS is van cruciaal belang voor het onderzoek wereldwijd. Mensen met MS hebben de keuze zich te registreren als hersendonor
en zo na hun overlijden hun hersenen te doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Goed in kaart gebracht hersenweefsel dat beschikbaar is voor wereldwijd onderzoek brengt zo de oplossing dichterbij. Door de pathologische, klinische en genetische gegevens van een grote groep mensen met MS nauwkeurig en uitgebreid te documenteren, krijgen we eveneens meer inzicht in het ziektebeloop.

Lees meer of geef direct voor onderzoek in de Nederlandse Hersenbank voor MS.

groepsfoto onderzoekers ErasMS centrum
Onderzoeksteam van het ErasMS centrum Rotterdam

ErasMS Centrum, Rotterdam – Begrip van het ontstaan en beloop

Erfelijke en biologische factoren die MS veroorzaken en mede het verloop van de ziekte bepalen bij zowel volwassenen als kinderen staan centraal in Rotterdam. Kenmerkend voor het onderzoek is de sterke verbinding tussen onderzoek en kliniek. Het huidige programma zoekt antwoord op twee vragen: op welke manier zijn afweercellen betrokken in het ziekteproces van MS? En welke rol spelen erfelijke- en biologische factoren hierbij?

Lees meer of geef direct voor onderzoek in ErasMS MS Centrum.

groepsfoto onderzoekers MS centrum Noord Nederland
onderzoekers en medewerkers van MS Centrum Noord Nederland

MS Centrum Noord Nederland – Herstel van schade

Om onze zenuwbanen zit een isolatielaag, de myeline. MS beschadigt deze isolatielaag. Waarom verloopt bij mensen met MS het herstel van deze myeline niet goed of is het zelfs helemaal weg? Het doel van het onderzoek van MS Centrum Noord Nederland is alle factoren vinden die dit herstel belemmeren. Als we weten wat het herstel van myeline belemmert, opent dit nieuwe mogelijkheden om MS te behandelen. Een aanpak die kan leiden tot het daadwerkelijk remmen van de achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS.

Lees meer of geef direct voor onderzoek in  MS Centrum Noord-Nederland.