Stichting MS Research

Ons bureau bestaat uit een klein, enthousiast en zeer betrokken team. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur geven wij vorm aan onze visie dat onderzoek MS de wereld uit helpt. Dit doen wij samen met onze adviesorganen (een onafhankelijke wetenschappelijke raad, de (internationale) auditcommissie, het ervaringsdeskundigen panel) vrijwilligers, ambassadeurs, het comité van aanbeveling en donateurs. Om onze visie vorm te geven:

  • Bevorderen en faciliteren wij het wetenschappelijk onderzoek met als doel;
    • de gevolgen van MS te behandelen,
    • mensen van MS te genezen en
    • MS uiteindelijk te voorkomen.
  • Geven we voorlichting en creëren we begrip over (leven met) MS.
  • Streven we naar het verbeteren van de zorg voor mensen die nu met MS leven.

Samen werken wij aan onze doelstellingen; meer onderzoek mogelijk maken naar de oorzaken, symptomen en behandeling van de ziekte multiple sclerose en aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor mensen met MS.
Meer gedetailleerde informatie over ons werk, leest u in ons jaaroverzicht en digitaal overzicht van de onderzoeken die wij subsidiëren.

42 jaar Stichting MS Research

Onze Stichting werd in 1980 opgericht. Visionairs, waaronder de heren Dassel, en Lucas, voorzagen dat de complexe problematiek rondom de ziekte MS nooit zou worden opgelost als er niet een apart fonds voor zou komen. Samen met de heren de Graaf en de Bruijn vormde de heer Dassel het eerste bestuur. De eerste jaren zijn enerzijds besteed om startkapitaal te verwerven dat de continuïteit van onderzoek mogelijk zou maken en anderzijds om op nationaal niveau uit te zoeken hoe een stichting het MS-onderzoek het beste vorm zou kunnen geven. Alle inspanningen hebben geleid tot onze Stichting zoals die momenteel is.

onze organisatieOnze organisatie

Bekijk hier onze uitgebreide organogram. De organogram geeft een duidelijk en mooi overzicht van onze organisatiestructuur.

MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor multiple sclerose (MS) financiert en stimuleert nu en in de toekomst.