Mensen met MS

De meeste mensen met MS krijgen die diagnose wanneer ze tussen de 20 en de 40 jaar oud zijn. Maar MS kan ook bij kinderen voorkomen of juist later in het leven nog ontstaan. In Nederland leven zeker 25.000 mensen met MS; wereldwijd wordt dit aantal geschat op 2,8 miljoen. Hoe MS precies ontstaat en wat de oorzaken zijn, is nog niet bekend. Het is daarom ook moeilijk aan te geven wie MS krijgen en waarom. Uit onderzoek blijkt wel dat er meerdere factoren bijdragen aan het ontstaan van MS.

De prevalentie van MS verschilt per land. In Nederland heeft 1 op de 700 mensen MS. De ziekte komt vaker voor in landen die verder van de evenaar liggen. Factoren uit de omgeving spelen hierbij waarschijnlijk een rol, maar ook erfelijke aanleg en levensstijl kunnen bijdragen. Blootstelling aan zonlicht en daarmee samenhangend de hoeveelheid van vitamine D in het lichaam, is waarschijnlijk een van de factoren die bepaalt welke kans iemand heeft om MS te krijgen. Nog niet overal op de wereld is onderzocht of MS voorkomt. Er zijn gebieden waar nog weinig tot niets over bekend is. De gegevens die er zijn, worden verzameld en gedeeld door de MS International Federation (MSIF). In de zogenaamde MS-atlas staat informatie over de wereldwijde prevalentie van de ziekte, diagnose en behandeling, maar ook bijvoorbeeld beschikbaarheid van zorg en kwaliteit van leven per land of regio.

2 poppetjes getekend met krijt die een vrouwtje en een mannetje afbeelden met een vraagteken daartussen
Meer vrouwen dan mannen met MS

Verschillen tussen vrouwen en mannen

MS komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Mannen krijgen de diagnose gemiddeld wat later, maar hebben meer kans op een ernstig ziekteverloop. Hoewel we niet precies weten hoe MS ontstaat, weten we wel dat erfelijke factoren zoals het geslacht de kans op het krijgen van MS beïnvloeden.