Onderzoek helpt MS de wereld uit

Stichting  MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor MS financiert en stimuleert. Ook geven wij voorlichting over MS en bevorderen en streven wij naar optimale zorg voor alle mensen met MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Daarom gaat het grootste deel van uw gift naar MS-onderzoek. Zo vinden we de oorzaak van MS, verbetert de behandeling en kan MS genezen en uiteindelijk voorkomen worden. De focus ligt hierbij op onze 4 kerndoelen Onderzoek, Voorlichting, Zorg en Fondsenwerving.

Lees op deze pagina meer over onze aanpak. U kunt hier het volledige meerjarenbeleidsplan bekijken.

Onderzoek

Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en
oplossingen voor (leven met) MS. Lees op deze pagina meer over onze aanpak.

Kerndoel van onderzoek

Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor (leven met) MS.

Hoe pakken wij dit aan

 • Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief MS-onderzoek in Nederland door middel van programmasubsidies en MS-fellowships.
 • Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten, pilots en persoonsgebonden subsidies voor jong talent.
 • Wij dragen bij aan (inter-) nationale samenwerking en het delen van kennis.
 • Wij maken de impact (van gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar

Voorlichting

Wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van (leven
met) MS met een breed publiek. Wij geven objectieve informatie over de resultaten en impact
van door ons gesubsidieerd onderzoek en creëren begrip voor leven met MS.

Kerndoel van voorlichting

Wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van (leven met) MS met een breed publiek. Wij geven objectieve informatie over de resultaten en impact van door ons gesubsidieerd onderzoek en creëren begrip voor leven met MS.

Hoe pakken wij dit aan

 • Wij creëren en delen toegankelijke media over resultaten en impact van door ons gesubsidieerd onderzoek en leven met MS, waarbij we inspelen op actualiteiten.
 • Wij organiseren en participeren in bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van MS voor het algemene publiek.
 • Wij subsidiëren voorlichting die wordt ontwikkeld en/of gegeven door derden.

Zorg

Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS, met als doel het
verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Kerndoel van zorg

Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS, met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Hoe pakken wij dit aan

 • Wij bevorderen het delen van kennis en ervaring op (inter-)nationaal niveau om samenwerking te stimuleren en uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren.
 • Wij behartigen de belangen van mensen met MS en zorgprofessionals bij relevante organisaties, instellingen en overheid.
 • Wij subsidiëren de ontwikkeling van programma’s ter verbetering van de kwaliteit van zorg en/of leven voor mensen met MS.

Fondsenwerving

Wij werven fondsen ten behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”, met
de focus op onderzoek. Wij doen dit geheel zonder subsidie maar met mensen zoals U.

Kerndoel van fondsenwerving

Wij werven fondsen in de private sector ten behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”.

Hoe pakken wij dit aan

 • Wij verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, machtigers, erflaters en stichtingen en bedrijven.
 • Wij initiëren, coördineren en faciliteren nieuwe fondsenwervende activiteiten.

Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025

Bekijk hier ons Meerjarenbeleidsplan. Hier vindt u niet alleen onze visie en missie maar ook onze onze kerndoelen, kerntaken en beleidsuitgangspunten op een rijtje.