Home / Ervaringsdeskundigen panel

Ervaringsdeskundigen panel

Beoordelingsformulier

  • Ik vind het onderwerp van het onderzoek...
  • Ik vind de belasting voor deelnemers aan het onderzoek aanvaardbaar.
  • Ik vind de risico's voor deelnemers aan het onderzoek...
  • Ik vind de aanpak van het onderzoek geschikt om het beoogde doel te bereiken.
  • Op welke manier(en) zijn mensen met MS betrokken bij het project?
  • Mijn eindoordeel over de subsidieaanvraag is..
Website gemaakt door: New Fountain